Stock Market – Part 21: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Ano ba itong tinatawag na Moving Average Convergence Divergence o MACD? Bakit nga ba ito tinawag sa ganitong pangalan? Bakit kailangan natin itong malaman at alamin kung para saan ba ito? Makakatulong ba ito sa ating pagiinvest sa stock market? Ano ba ang gamit nito at paano natin ito mapapakinabangan habang tayo ay nagiinvest sa market na ito?

Ang Moving Average Convergence Divergence o yung tinatawag na MACD in short ay isang trading indicator na nilikha ni Gerald Appel noon pang late 1970s na nagpapakita ng relasyon sa presyo sa pagitan ng dalawang moving averages ng isang stock. Dinisensyo ito para ipakita ang mga pagbabago sa lakas, direksyon, momentum, at tagal ng isang trend sa presyo ng isang stock o iba pang securities.

Ginagamit din ito para ma-identify o makita ang bagong trend o yung landas na tatahakin ng isang stock o anumang security price base sa galaw ng kanyang mga moving averages maging ito man ay bearish o bullish trend.

Mahalaga ito dahil kapag alam mo at nakikita mo ang trending na kanyang gagalawan ay mas mapaghahandaan mo. Kung sa kabilang banda, ito naman talaga ang priority natin sa trading, ang makita at ma-identify ang trend na kanyang tatahakin o gagalawan dahil dito nagmumula ang kitaan.

Narito sa ibaba ang sample ng MACD kapag nai-plot sa isang chart. Yung unang line graph ay tinatawag na actual MACD at yung ikalawang line graph naman ang tinatawag na Signal Line. Habang ang bar graph naman na makikita na kasama ng mga line graphs na ito ang tinatawag na Histogram. Kadalasan may makikita kang 3 numero tulad ng naka-square box na ginagamit para sa settings ng MACD.

1. Yung unang numero, nire-represent n’ya ang number of periods, bars o days na ginagamit para sa faster-moving average.

2. Habang ang ikalawang numero naman ay nagre-represent sa number of periods, bars o days na ginagamit para sa slow-moving average.

3. Samantalang ang ikatlong number naman ay nagre-represent sa number of periods, bars o days para makuha ang moving average ng difference o pagitan ng faster at slower moving averages.

Kadalasan makikita mo na ang default settings para sa MACD sa maraming charting tools ay (12, 26, 9). Ito ang karaniwang default values na ginagamit ng maraming charting softwares o program, stock market analyst at mga nagiinvest sa stock market. Tulad ng nasabi sa itaas ganito kung paano s’ya dapat i-interpret.

1. Yung number 12 ang nagre-represent para sa previous 12 bars ng fast moving average.

2. Yung number 26 naman ang nagre-represent sa previous 26 bars ng slow moving average.

3. Ang number 9 naman ang nagre-represent sa previous 9 bars ng difference between sa two moving averages o yung fast at slow moving averages. Ito naman ay naka-plot sa pamamagitan ng vertical bars na kung tawagin ay Histogram na makikita sa sample picture sa itaas.

Convergence

Kung titingnan mo ang MACD chart na sample kanina sa itaas, mapapansin mo na habang lumalapit sa isa’t isa ang dalawang moving average o yung slow at fast moving average yung histogram naman ay lumiliit. Dito nakuha ang tinatawag na “Convergence“, dahil ang fast moving average ay “converging” o lumalapit sa slow moving average.

Divergence

Kung titingnan mo din ang MACD chart na sample kanina sa itaas, mapapansin mo na habang nagkakalayo ang dalawang moving average o yung slow at fast moving average yung histogram naman ay lumalaki. Dito nakuha ang tinatawag na “Divergence“, dahil ang fast moving average ay “diverging” o gumagalaw papalayo sa slow moving average.

Ito ang dahilan kung bakit s’ya natawag na Moving Average Convergence Divergence. Exponential moving average ang ginagamit na basehan para sa MACD para mas mapinong maigi at magbigay ng mas accurate na signal. Narito ang formula para sa pagkuha ng MACD at iba pang parameters para malaman ninyo kung paano nakukuha ang kanyang value at para na rin maging guide ninyo sa inyong pagiinvest sa stock market:

MACD = (12-Period EMA) − (26-Period EMA)

MACD Signal Line = 9-Period EMA of MACD 

MACD Histogram = MACD – MACD Signal Line

Ngayon tingnan natin sa sample na ito sa ibaba kung paano makakatulong sa atin ang MACD sa ating pagiinvest sa stock market.

Pansinin maigi sa chart na kapag ang 12-period EMA ay nagko-cross over sa 26-period EMA, ang MACD naman ay nagko-cross over din from Zero Line pataas. Ipinapalagay na kapag nangyayari ang ganitong sitwasyon, nabubuo ang uptrend signal o ang pagiging bullish trend nito.

Sa kabilang banda naman, kapag ang 12-period EMA ay nagko-cross below sa 26-period EMA, ang MACD naman ay nagko-cross below din from Zero Line pababa. Ipinapalagay naman na kapag nangyayari ang ganitong sitwasyon, nabubuo ang downtrend signal o ang pagiging bearish trend nito.

Isa pa sa mapapansin mo, ang MACD din ang nagti-trigger ng technical signals para bumili ng stocks kapag ang MACD ay nag-cross above sa signal line at panahon naman para magbenta kapag ito ay nag-cross below sa signal line. Kadalasan ginagamit din bilang isang signal ang bilis ng mga crossovers na ito para malaman sa market kung ang isang stock ay nagiging overbought o oversold na. Ito ang pinaka-importanteng gamit ng MACD at malaking pakinabang habang tayo ay nagiinvest sa stock market.

Makikita mo rin na habang lumalayo ang distansya ng MACD sa kanyang Signal Line ay patuloy na lumalakas ang kanyang trend maging ito man ay bullish o bearish trend. Ang MACD ang nakakatulong sa mga nagiinvest sa stock market para maintindihan at makikita kung lumalakas nga ba o humihina ang pagiging bullish o bearish movement ng isang stock.

Ito ang maraming gamit at kahalagahan kung bakit natin dapat matutunan ang gamit o aralin ang MACD o Moving Average Convergence Divergence. Ito rin ang dahilan kung bakit gamit na gamit ang MACD ng maraming nagiinvest sa stock market lalo na ang mga market analyst.

Gawin n’yo lang itong guide para sa inyong pagiinvest sa stock market at nawa’y makatulong ito kahit papaano para mas lalo n’yo pang maintindihan sa simpleng salita ang gamit at kahalagahan ng MACD.

Photo: CTTO

Stock Market – Part 20: Support and Resistance

Ano ba itong support at resistance na tinatawag? Bakit ito mahalaga na malaman natin at matutunan kung paano ginagamit habang nagiinvest tayo sa stock market? Ano ba ang maitutulong nito para sa ating pagiinvest sa market na ito?

Dalawa sa pinaka-importanteng parameters o yung ginagamit para sa technical analysis ay ang support at resistance. Kumakatawan ito sa mga pangunahin o importanteng level o antas kung saan nakikita ang galaw ng isang stock sa stock market base sa kanilang supply at demand.

Sa stock market kasi o saan mang financial markets, ang mga presyo kasi ng anumang stocks ay pinatatakbo rin ng labis na supply (pagbaba) at demand (pagtaas) sa merkado. Kapag kasi tumataas ang demand at bumababa ang supply ay tumataas ang presyo at kapag tumataas naman ang supply at bumababa ang demand ay bumababa naman ang presyo na katulad din sa mga bilihin maging sa palengke man o supermarket. Ito ang magandang example ng tinatawag na “Law of Supply and Demand“.

Law of Supply and Demand

Bago nating puntahan ang support at resistance ay kailangan nating alamin ang pinakamahalagang parte ng support at resistance, ito ay ang pivot point. Ito kasi ang gagamitin natin para makuha ang support at resistance ng isang stock sa mga susunod na paliwanag sa ibaba. Pero ano nga ba itong pivot point? 

Pivot Point

Ang Pivot Point ay isang uri ng technical analysis indicator na tumutukoy sa pangkalahatang takbo o ang landas na tatahakin ng presyo ng isang stock sa stock market sa iba’t ibang timeframe. Dito kadalasan nakabase ang mga support at resistance levels ng isang stock kung saan direksyon papunta ang tatahakin n’yang landas.

Tinatawag din ito kung minsan na turning point dahil kadalasan sa puntong ito nagiiba ng direksyong tinatahak ng isang stock sa merkado. Ginagamit din ito para makuha ang iba pa o karagdagang levels na kayang abutin ng isang stock bilang kanyang susunod na support o resistance sa stock market.

Ipinapalagay na kapag ang presyo ng isang stock sa merkado ay gumagalaw sa ibabaw ng pivot point nangangahulugan ito ng isang bullish sentiment samantalang kung ang presyo naman ng isang stock sa merkado ay gumagalaw sa ilalim ng pivot point nangangahulugan ito ng kanyang bearish sentiment.

Narito ang formula o kung paano nakukuha ang pivot point na ito para maging guide ninyo o magkaroon din kayo ng idea kung paano ba ito nako-compute.

Pivot Point (PP)

               Pivot Point (PP) = (High + Low + Close) / 3

              where:

               High = highest price of the previous trading day

               Low = lowest price of the previous trading day

               Close = closing price of the previous trading day

Support

Ang tinatawag na support ay isang price level kung saan ang demand ay lumalakas daan upang pigilan nito ang patuloy na pagbaba ng presyo ng isang stock. Ipinalalagay na habang pababa at papunta ang presyo ng isang sa stock sa kanyang support level, ang mga nagiinvest o mga investors ay patuloy na bumibili at walang gaanong gustong magbenta.

Kapag dumating na sa oras na makarating na ang presyo sa kanyang support level, pinaniniwalaan na mas nagtagumpay ang demand kaysa sa supply para pigilan ang presyo nito na patuloy pang bumaba ng mas mababa pa sa kanyang support level.

Kung minsan ang support ay hindi nagagawang panghawakan ang kanyang pwesto at mabasag ang kanyang level o sa madaling salita na mas bumaba pa ang presyo ng isang stock sa kanyang support level. Nangangahulugan ito na mas nanaig ang bearish signal laban sa kanyang bullish counterpart.

Ang pagbasak ng presyo ng isang stock ng mas mababa pa sa kanyang support level ay nagpapakita ng willingness o kagustuhan ng mga investors na magbenta o kaya naman ay ang kakulangan ng mga gustong bumili. Sa ganitong paraan kapag nabasag ang unang support level, nagkakaroon ng ikalawang support level dahil nga mas bumababa ang expections at willingness o sa kagustuhan ng ibenta ang kanilang stocks kahit sa mas mababang presyo mula sa kanyang unang support level.

Dito pumapasok yung mga investors na nagka-cut ng kanilang mga losses dahil para sa kanila o dahil sa kanilang pag-aaral ay alam nilang mas bababa pa ang presyo ng isang stock. Kapag kasi nabasag na ang unang support level ay panibagong support level ang mabubuo ng mas mababa sa kanyang previous low.

Narito ang formula o kung paano nakukuha ang mga support levels na ito para maging guide ninyo o magkaroon din kayo ng idea kung paano ba ito nako-compute.

Support (S)

               First Level Support (S1) = (2 x PP) – High

               Second Level Support (S2) = PP – (High – Low)

               Third Level Support (S3) = Low – 2(High – PP)

               where:

               High = highest price of the previous trading day

               Low = lowest price of the previous trading day

               Close = closing price of the previous trading day

                PP = Pivot Point

Resistance

Ang resistance naman ay kabaligtaran lamang ng support at ito ay isang price level kung saan mas lumalakas ang pagbebenta ng mga stocks sa merkado daan upang pigilan nito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng isang stock. Ipinalalagay na habang tumataas at papunta ang presyo ng isang sa stock sa kanyang resistance level, ang mga nagiinvest o mga investors ay patuloy na nagbebenta at walang gaanong gustong bumili.

Kapag dumating na sa oras na makarating na ang presyo sa kanyang resistance level, pinaniniwalaan na mas nagtagumpay ang supply kaysa sa demand para pigilan ang presyo nito na patuloy pang tumaas ng mas mataas pa sa kanyang resistance level.

Kung minsan ang resistance ay hindi nagagawang panghawakan ang kanyang pwesto at mabasag ang kanyang level o sa madaling salita na mas tumaas pa ang presyo ng isang stock sa kanyang resistance level. Nangangahulugan ito na mas nanaig ang bullish signal laban sa kanyang bearish counterpart.

Ang pagakyat ng presyo ng isang stock ng mas mataas pa sa kanyang resistance level ay nagpapakita ng willingness o kagustuhan ng mga investors na bumili o kaya naman ay ang kakulangan ng mga gustong magbenta. Sa ganitong paraan kapag nabasag ang unang resistance level, nagkakaroon ng ikalawang resistance level dahil nga mas tumaas ang expections at willingness o sa kagustuhan ng karamihan na bumili ng stocks kahit sa mas mataas na presyo mula sa kanyang unang resistance level.

Dito pumapasok yung mga investors na gustong kumita dahil para sa kanila o dahil sa kanilang pag-aaral ay alam nilang mas tataas pa ang presyo ng isang stock. Kapag kasi nabasag na ang unang resistance level ay panibagong resistance level ang mabubuo ng mas mataas sa kanyang previous high.

Narito ang formula o kung paano nakukuha ang mga resistance levels na ito para maging guide ninyo o magkaroon din kayo ng idea kung paano ba ito nako-compute.

Resistance (R)

               First Level Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

               Second Level Resistance (R2) = PP + (High – Low)

               Third Level Resistance (R3) = High + 2(PP – Low)

               where:

               High = highest price of the previous trading day

               Low = lowest price of the previous trading day

               Close = closing price of the previous trading day

                 PP = Pivot Point

Ngayon tingnan natin kung saan kadalasan makikita ang mga support at resistance kapag tiningnan natin sa isang candlestick chart sa sample na ito sa ibaba. Ganito rin ang magiging sitwasyon sa karamihan ng stock sa stock market base sa paggalaw ng kanyang mga presyo.

Malinaw na makikita  sa sample chart na ang resistance levels ay pwede nating maging sell option kung saan pwede kang magbenta ng mga stocks na hawak mo dahil kadalasan ito ang sitwasyon kung saan kumita ka na. Samantalang ang support levels naman ay pwede natin maging buy option kung saan pwede kang bumili ng stocks.

Kung mapapansin mo sa simpleng support at resistance levels pa lang ay pwede ka ng kumita gamit lang ang dalawang parameters o indicators na ito para makatulong sa ‘yo habang nagiinvest ka sa stock market. Ito ang kahalagahan kung bakit kailangan nating malaman o aralin ang tungkol sa support at resistance. Marami pang variations ang pwedeng magawa sa pamamagitan ng support at resistance na ginagawa sa higher level ng technical analysis sa pagiinvest sa stock market.

Nawa’y may napulot kayong idea na pwede ninyong magamit sa inyong pagiinvest sa stock market na makakatulong sa inyo para lalo n’yo pang mapalago ang inyong mga investments sa market na ito. Ang mga paliwanag kong ito ay makikita n’yo din sa internet, mapapanood sa youtube at mababasa sa maraming libro. Ginagawa ko lang ito para sa mga taong napapadaan sa aking blog site na hindi pa alam ang tungkol sa mga ito.

Isa rin ito sa paraan ko para makatulong sa aking munting paraan para sa mga nagnanais na pasukin ang mundo ng stock market na gustong magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagiinvest sa stock market. Pinapaliwanag ko din sa ating sariling wika para mas malinaw at madaling maintindihan kahit ng simpleng tao na gustong pagsukin ang pagiinvest sa stock market. Gawin n’yo lang itong guide kasabay ng iba pang mga indicators at parameters para sa inyong pagiinvest sa market na ito. Muli maraming salamat sa pagdaan ninyo dito sa aking blog site.

Photos: CTTO

Stock Market – Part 19: Different Kinds of Candlestick Patterns

Noong mga nakaraang posts ko ay natalakay natin ang tungkol sa candlestick at ang mga dapat natin malaman tungkol sa kanya. Dito naman ay ilalahad ko ang iba’t ibang klase ng candlestick patterns na ginagamit ng mga nagiinvest sa stock market.

Mas maganda kasi na may idea tayo kung ano ba ang mga ito, paano ba ito nakakatulong sa ating pagiinvest sa stock market at para na rin maging aware tayo sa mga patterns na ito. Hindi mo naman kailangan malaman o kabisaduhin lahat ng uri nito pero mas maganda kasi na alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para kung sakaling dumating sa time na ma-encounter mo s’ya o makita habang nagti-trade ka ay alam mo na kung ano ang dapat mong gagawin.

Narito ang ilan sa mga sikat at gamiting types of candlestick patterns para maging guide n’yo habang nagiinvest kayo sa market na ito.

Bearish Engulfing

Ang bearish engulfing ay kadalasang makikita sa dulo o katapusan ng isang uptrend pattern. Ang unang candlestick ay isang maliit na stick na may kulay green habang ang ikalawang candlestick ay mas malaking stick na may kulay red. Kaya nasabing engulfing dahil kung mapapasin ay binabalot ng sumunod na red stick ang kabuuan ng green stick.

Ipinapahiwatid nito ang pinakamataas na level at ang mabagal na paggalaw ng presyo ng isang stock na tanda ng papasok na pagbulusok pababa ng kanyang presyo sa merkado. Kapag mas mababa ang ikalawang red candlestick mas kinukumpira nito ang landas na kanyang tatahakin pababa.

Bullish Engulfing

Ang bullish engulfing ay binubuo rin ng dalawang candlestick pattern na tulad ng sa bearish engulfing pero ito naman ang kanyang kabaligtaran. Ang unang candlestick ay isang maliit na stick na may kulay red habang ang ikalawang candlestick ay mas malaking stick na may kulay green. Kaya nasabing engulfing dahil kung mapapasin ay binabalot ng sumunod na green stick ang kabuuan ng red stick.

Kahit pa nagbukas ang ikalawang candlestick sa presyong mas mababa sa una, naitutulak ng bullish market pataas ang presyo nito para magbigay ng magandang kita sa mga makakakita ng pattern na ito.

Dark Cloud Cover

Ang dark cloud cover naman ay isang uri ng candlestick pattern na sumisimbolo ng isang bearish reversal pattern. Binubuo ng tatlong candlestick pattern kung saan ang opening price ng gitnang red candlestick ay mataas o nasa ibabaw ng sinusundang green candlestick. Nagsasara naman ang presyo nito below sa midpoint ng sinundang green candlestick.

Ipinakikita nito na ang bearish action sa galaw ng presyo ang s’yang nananaig sa mga sandaling iyon para itulak pababa ang presyo nito. Ang ikatlong red candlestick naman ang magsasabi o magkukumpirma sa pagiging bearish reversal pattern nito. Kapag ang mga wicks o shadow ng mga candlestick na ito ay mas maliit o mas maigsi, ipinapalagay na ang downtrend movement ay paparating na.

Doji

Ang Doji naman ay kapag ang open at closing price ng isang stock sa market ay halos pantay at hindi nagkakalayo tapos ang makikita mo sa kanyang candlestick ay parang itsurang cross, inverted cross o plus sign. Kadalasan ang ganitong uri ng candlestick pattern ay nagkakaroon ng pagbubuno sa pagitan ng mga sellers at buyers kaya lumalabas sa huli na halos walang net gain sa magkabilang panig.

Tinatawag na isang neutral sign ang Doji pattern na maaaring makita rin sa maraming importanteng mga reversal patterns tulad ng bullish morning star at bearish evening star. Kadalasan din nakikita ang Doji sa period of consolidation at nakakatulong din sa technical analysis para makita ang mga potential na price breakouts. Ang pangalang “Doji” ay nakuha sa Japanese word na ang ibig sabihin ay blunder o mistake na tumutukoy sa pambihirang pagkakataon na ang pagbubukas at pagsasara ng presyo ng isang stock ay halos pantay.

Evening Star

Ang evening star naman ay binubuo ng tatlong candlesticks kung saan ang maikling candle ay napapagitnaan ng mahabang green candlestick at malaking red candlestick. Ipinapahiwatig nito ang reversal o pagbaliktad ng uptrend movement na lalo pang pinalalakas ang trend nito kapag binubura o tinatabunan ng ikatlong candlestick ang lahat ng gains ng unang candlestick.

Ginagamit ito ng maraming technical analyst sa stock market para makita kung ang isang trend ay magbabago na ng kanyang direksyon. Isa itong uri ng bearish candlestick pattern na nagpapahiwatig na ang uptrend movement ay patapos na.

Falling Three Methods

Ang three-method formation pattern ay ginagamit para masubaybayan ang patuloy o kasalukuyang takbo ng presyo ng isang stock sa stock market maging ito ay bearish o bullish trend at ang falling three methods ang isa dito. Itong falling three methods ay isang uri ng bearish candlestick pattern na binubuo ng isang mahabang red candlestick na sinusundan ng tatlong green candlestick na susundan naman ng isa pang mahabang red candlestick.

Isa rin itong signal ng isang interruption pero hindi ng isang reversal ng kanyang downtrend na paggalaw sa market. Ipinapakita nito na wala pang sapat na lakas ang bullish movement para magbago ang takbo o ang downtrend na kanyang tinatahak. Senyales ito para sa ibang active traders para magsimula o magdagdag para sa kanilang short positions.

Hammer

Ang hammer naman sa pangalan pa lang ay makikita mo na mala-itsurang hammer o martilyo ang candlestick pattern na ito at masasabing itsurang letter “T” din. Binubuo ng maikling body at mahabang lower wick o lower shadow na halos doble ng size ng kanyang body at kadalasang nakikita sa ibabang parte ng isang downward trend. Ipinapakita ng hammer na sa kabila ng pressure sa mga nagbebenta ng stocks ay nagagawa pa ring maitulak at maibalik paitaas ang presyo nito ng malakas na buying pressure.

Madalas makita ang hammer pagtapos ng mga price declines na kadalasang nagiging epektibo kapag sumusunod sa tatlong magkakasunod na declines o higit pa. Ipinahihiwatig ng hammer pattern ang isang nakaabang na pagbabago sa presyo ng isang stock paitaas lalo na kung susundan ito ng green candlestick na magsisilbing kanyang confirmation.

Hanging Man

Ang hanging man naman ay katumbas ng bearish trend pattern ng hammer. Halos may pagkakahawig ang kanilang itsura pero ang hanging man ay makikita naman sa pinakataas na parte ng isang upward trend. Ipinahihiwatig ng hanging man na sa dami ng nagbebenta sa bullish market ay nawawalan na ito ng kontol sa merkado daan upang magroon ng trend reversal pattern.

Sa maraming gumagamit ng candlestick patterns, ang hanging man ang mabisang pagkakataon para magbenta ng kanilang mga stocks. Ipinalalagay kasi na sa ganitong sitwasyon, maraming investors ang nagiisip na naabot na ng stock ang peak ng kanyang presyo sa merkado.

Inverse / Inverted Hammer

Ang inverse / inverted hammer naman ay ang kabaligtaran ng hammer, kung saan mas mahaba naman ang upper wick o ang upper shadow nito. Ipinahihiwatig nito na sa kabila ng pressure sa dami ng bumibili na sinusundan ng pressure sa dami ng nagbebenta ay hindi nito nagagawang pababain ang presyo sa merkado dahilan upang magkaroon ng trend reversal pattern.

Ipinapakita ng inverted hammer na ang mga buyers ang magkakaroon ng control sa merkado daan upang magkaroon ng mga pagtaas sa presyo nito at tahakin ang daan patungo sa uptrend movement.

Morning Star

Ang morning star candlestick pattern naman ay binubuo ng tatlong sticks pattern na kung saan ang isang maiksing candle ay napagigitnaan ng mahabang red candle at mahabang green candle. Nabubuo ang morning star pagtapos ng downward trend at nagpapahiwatig ng pagsisimula ng pagakyat ng presyo ng isang stock o ang kayang upward trend.

Sinisimbolo din nito na ang malakas na bentahan sa merkado ay humihina na at nagiging daan ito sa pagbubukas o paparating na bullish market. Ang gitnang candlestick sa morning start ang nagsisilbing tulay o turning point habang ang ikatlong candlestick ang nagsisilbing confirmation sa tatahakin nitong landas at ito ang madalas na binabantayan ng karamihan sa nagiinvest o nagti-trade sa stock market kasabay ng iba pang mga indicators.

Piercing Line

Ang piercing line naman ay isang uri ng candlestick pattern na binubuo ng dalawang candlestick. Ang una ay ang mahabang strong red candlestick na sinusundan ng isa pang mahabang green candlestick kung saan ang closing price ng ikalawang candlestick ay mataas ng mahigit sa kalahati ng body ng unang candlestick.

Ipinapahiwatig nito ang malakas na buying pressure kung saan ang presyo ay naitutulak pataas ng higit pa sa kalahati ng presyo ng nagdaang araw. Kilala ang piercing pattern sa technical analysis bilang isang potesyal na signal para sa isang bullish reversal.

Rising Three Methods

Ang rising three methods naman ay ang kabaligtaran lang ng falling three methods. Gaya ng falling three methods, ang rising three methods ay binubuo ng tatlong maliliit na red candlestick na nakakulong sa loob ng dalawang mahabang green candlestick. Ipinapakita ng pattern na ito na sa kabila ng selling pressure, ang mga buyers pa din ang nakakakuha ng malaking control sa market.

Isa rin itong signal ng isang interruption pero hindi ng isang reversal ng kanyang uptrend na paggalaw sa market. Ipinapakita nito na wala pang sapat na lakas ang bearish movement para magbago ang takbo o ang uptrend na kanyang tinatahak.

Shooting Star

Ang shooting star candlestick pattern naman ay isang uri ng pattern na katulad ng inverted hammer. Ang kaibahan lang, ang shooting star ay nabubuo sa isang uptrend na paggalaw ng isang stock sa stock market. Mayroon itong maliit na lower body at mahabang upper wick o shadow. Itinuturing na isang bearish candlestick, ang shooting star kadalasan ay makikita pagtapos ng upward trending.

Kadalasan nabubuo ang shooting star dahil sa pagbubukas ng merkado ay tumataas ang presyo ng isang stock hanggang maabot ang mataas na presyo n’ya sa araw na iyon at bago magsara ay naitutulak ng mga sellers ang presyo nito pabalik at pababa malapit sa kanyang pagbubukas na para bang nahuhulog na tala kaya ito natawag na shooting star. Kadalasan sa ganitong porma ay hinihintay ng mga traders ang susunod na candlestick pagkatapos ng shooting star para malaman kung dapat na ba silang magbenta.

Spinning Top

Ang spinning top naman ay isang uri ng candlestick pattern kung saan ang kanyang  maliit na body ay nasa sentro ng kanyang mga mahabang wicks o shadows na may pantay na haba. Ipinapahiwatig ng spinning top pattern ang pagiging indecision ng market o yung resulta na wala halos pagbabago sa presyo ng isang stock sa merkado.

Madalas ang kahulugan ng ganitong uri ng pattern ay nagsabi na ang market ay nasa period of consolidation o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang uptrend o downtrend movement.

Three Black Crows

Ang three black crows ay isang uri ng candlestick pattern na binubuo ng tatlong magkakasunod na mahabang red candlestick na mayroong maliit at halos walang wicks o shadows. Ipinapalagay ng maraming traders sa merkado na ang three black crows ang simula ng isang bearish downtrend.

Mapapansin mo na sa three black crows halos ang opening price ng kasunod na candlestick ay s’ya namang closing ng sinusundan n’ya at nagsasara ang presyo ng higit na mas mababa sa kanya. Sa pattern na ito ay higit na mas nakalalamang ang mga sellers kaysa sa mga buyers sa loob ng tatlong magkakasunod na trading day daan para hilahin nila pababa ang presyo ng stock at magdulot ng downtrend movement.

Three White Soldiers

Ang three white soldiers naman ay isang uri ng candlestick pattern na binubuo ng tatlong magkakasunod na mahabang green candlestick na mayroong maliit na wicks o shadows. Ipinapalagay ng maraming traders sa merkado na ang three white soldiers ang simula ng isang bullish uptrend.

Mapapansin mo na sa three white soldiers ang opening at closing price ng bawat candlestick ay tuloy-tuloy na mas mataas kesa sa nakaraang candlestick. Itinuturing na isang strong bullish signal, ang three white soldier ay kadalasang nangyayari pagtapos ng isang downtrend at nagpapakita ng isang matatag na buying signal.

Narito ang listahan ng iba pang mga uri ng candlestick pattern na pwede ninyong maging guide habang kayo ay nag-iinvest sa stock market.

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5

Photo: CTTO

Nawa’y may naputol kayong idea o kaalaman sa mga nabasa ninyo na makakatulong sa inyong pagiinvest sa stock market para lalo pang mapalago ang inyong mga investment. Gawin n’yo lang itong guide kasabay ng iba pang mga indicators at parameters para mas lalo pang maintindihan ang mga bagay-bagay ukol sa stock market.

Ang lahat po ng mga tinatalakay ko dito ay makikita n’yo rin sa internet at mapapanood sa youtube at mababasa sa maraming libro. Binigyang linaw ko lang at pinapaliwanag sa simpleng salita at sa ating sariling wika para mas lalong maintindihan kahit na ng simpleng tao na gustong pasukin ang pagiinvest sa stock market.

Ginagawa ko lang ito para sa mga taong napapadaan sa aking blog site at hindi pa alam ang mga bagay na ito. Paraan ko ito para makatulong sa aking munting kakayahan na mas maintindihan ng simpleng tao lalo na ang aking mga kababayan na nagiinvest din sa stock market tulad ko.

Muli maraming salamat sa pagdalaw ninyo dito sa aking blog site. Kung nais n’yo pong makita ang mga post ko patungkol sa stock market ay makikita n’yo lahat ito sa side bar o sa gilid ng aking blog site at sa aking facebook page na Stock Market Update.

Stock Market – Part 18: The 2 Percent and 6 Percent Rule

Ano ba itong “2 Percent at 6 Percent Rule” na sinasabi? Ano ba ang kahalagahan nito at paano ito makakatulong para sa ating pagiinvest sa stock market? Bakit ba natin ito kailangan malaman at alamin?

Ang dalawang rule na ito ay uri ng risk management na ginagamit ng maraming nagiinvest sa stock market para ma-minimize ang mga losses sa ating mga investment kung saan pera natin ang nakataya. Isang paraan ito para ma-control natin ang mga risks habang tayo ay nagiinvest sa market na ito.

Lahat ng nagsisimula sa stock market at kung minsan nga kahit yung matatagal na kahit gaano pa sila kagaling ay nagkakamali din at kailangang mag-take ng mga losses. Kung minsan kasi kahit pumapabor sa atin ang sitwasyon, hindi rin advisable na i-risk natin ang malaking parte ng ating investment sa ilang trading trasactions na ginagawa natin.

2 Percent Rule

Photo: CTTO

Ang 2 Percent Rule ay isang rule kung saan sinasabi na hindi ka dapat mag-risk ng higit sa 2% ng iyong buong kapital o account equity sa bawat trading na gagawin mo. Pero paano ba natin maia-apply ang 2 Percent Rule sa ating pag-iinvest sa stock market?

Una sa kailangan mong gawin ay dapat magkaroon ka ng tinatawag na “Entry“, “Target” at “Stoploss“. Ang tatlong yan ay ipapaliwanag natin ng mas detalyado sa mga susunod na posts at kung paano sila sine-set. Sa ngayon ay lalagyan lang muna natin sila ng sample value at mag-focus sa dalawang rules sa topic na ito.

Kung wala ka kasi ng tatlong ito ang trading ay nagiging gamble na kapag ganun ang nangyari. Hindi ka naman pumasok sa stock market para i-gamble lang ang pera mo di ba? Ang gusto naman natin ay mapalago ang ating investment kaya isa sa mga kailangan at importante kapag nagiinvest ka sa stock market ay ang risks management o yung pagkontrol ng mga risks.

     Risk per Share

Halimbawa may plano kang bumili ng shares of stocks ng isang company na nagkakahalaga ng 30 pesos per share at sa tingin mo ay tataas ito kaya nag-set ka ng Target price na 35 pesos at dahil maingat ka ay naglagay ka ng Stoploss sa 28 pesos base sa iyong pagaaral at pagaanalisa.

Risk per Share = Entry Price – Stoploss Price

                          = 30 – 28

                          = 2 pesos/share

Ibig sabihin nagri-risk ka ng 2 pesos per share sa trade na ito at yun ang tinatawag na “Risk per Share”.

     Capital at Risk

Kung ang capital mo naman halimbawa ay 20,000 pesos at ayon sa 2 percent rule ay dapat hindi ka mag-risk ng 2% ng iyong capital;

Capital at Risk = Capital x 2% (as per 2% rule)

                          = 20,000 pesos x 2%

                          = 400 pesos

Ibig sabihin ang maximum allowed na dapat mo lang i-risk o ipatalo in any trade ay 4,000 pesos lang base sa 2% rule at ito ang tinatawag na “Capital at Risk”.

     Maximum No. of Shares

Sa pamamagitan nito malalaman mo kung ilan ang maximum no. of shares na pwede mong bilhin para maprotektahan ka sa mga risks ayon sa 2% rule.

Maximum No. of Shares = Capital at Risk / Risk per Share

                                            = 400 / 2

                                            = 200 shares

Ibig sabihin ang maximum share na dapat mong bilhin base sa 2% rule ay 200 shares. Pwede kang bumili ng mas mababa pa sa bilang na ito pero hindi ka na dapat pang bumili ng shares ng mas marami pa dito ayon sa 2% percent rule. Ito ay para maprotektahan ka sa mga risks na pwede mong kaharapin kung sakali man na hindi pumabor sa iyo ang market.

The Iron Triangle of Risk Control

Itong tatlo ngayon (A: Maximum Risk for Account, B: Risk per Share at C: Maximum No.  of Shares) ang bumubuo sa tinatawag na “Iron Triangle of Risk Control”.

The Iron Triangle of Risk Control:

“A” – maximum risk for account (2% of its current value)

“B” – risk per share (distance from your entry to your stop)

“C” – A divided by B

     Maximum Permissible Risk

Dito sa “Maximum Permissible Risk” ay kino-consider naman ang brokerage fee pati na ang tinatawag na provision for slippage. Nilalagay ang provision for slippage dahil kung minsan ay hindi naman nangyayari o sumasakto ang mga naka-set na actual limit kapag na-execute na. Sa maximum permissible risk binabawas lang natin sa capital at risk ang brokerage cost sa bawat buy at sell para makuha ang totoong value nito.

Kung gagamitin natin ang halimbawa sa itaas na ang capital mo ay 20,000 pesos at ipagpalagay natin na ang brokerage fee ay 50 pesos sa bawat buy at sell, ganito ang mga magiging formula natin sa pag-compute ng mga risk under sa 2% Rule:

Capital at Risk = 20,000 x 2% = 400 pesos per trade

Maximum Permissible Risk = 400 – (2 * 20) = 360 pesos per trade

     Buy at 30, Stoploss at 28 then add provision for slippage let say 1 pesos

Risk per Share = 30 – 28 +1 = 3 pesos per share

Maximum No. of Shares = 360 / 3 = 120 shares

6 Percent Rule

Ang “6 Percent Rule” naman ay nagsasabi na dapat huminto ka muna sa trading sa mga susunod na araw o linggo sa loob ng isang buwan kapag ang losses mo ay umabot na sa 6% ng iyong capital o account equity sa paguumpisa pa lang ng buwan. Kapag ang mga losses mo ay sunud-sunod at patuloy sa pagdami o pagtaas, dapat mong ikonsidera na ang method o sistemang ginagamit mo ay hindi umuubra sa current market condition. Kailangan mo munang huminto sa pagti-trade pansamantala.

Katulad ng ginagawa natin sa stoploss trade, indikasyon ang 6% rule para maging stop loss mo rin para sa iyong account equity o capital para limitahan ang maximum damages na maaari mo pang sapitin sa mga series of losing trades na nangyayari sa account mo. Nakakatulong ang 6% rule para maputol ang ating losing streaks at magbigay ng oras para pagisipan, pagaralan at muling rebisahin ang ating method, sistema o strategy sa ating ginagawang trading o pagiinvest sa stock market.

Marami kasi sa mga traders ang napapahinto o napapatay ng isda, maaaring shark bite (isang malaking pagkalugi) o kaya naman ay ng piranha bites (sunud-sunod na losses) na hindi man ganung kalaki pero kapag marami naman at sunud-sunod ay para ding inuubos ang capital mo. Ang 2% Rule ang poprotekta sa ‘yo laban sa mga sharks at ang 6% Rule naman ang sasagip sa ‘yo laban sa mga piranhas.

Sa ngayon nga ay itinataas ng iba from 2% to 5% at from 6% to 10% ang mga rules na ito dahil sa epekto ng mga broker’s fee. Pero kahit ano pa mang percent rule ang gamitin mo ay mas mahalaga na dapat laging kang merong risk management sa iyong pagiinvest sa stock market. Malaki ang maitutulong nito para alam natin kung paano poprotektahan ang ating mga kapital dahil nga mga pera natin ang nakataya dito.

Sanay nakatulong sa inyo ang munting paliwanag kong ito patungkol sa 2% at 6% Rule. Lagi n’yong tandaan na importante na lagi tayong may safety net sa ating mga trading transaction na ginagawa dahil napaka-volatile ng market na ito at kayang ubusin ang perang pinagpaguran mo sa isang iglap lang. Gamitin n’yo lang itong guide para sa mga susunod ninyong trading transactions o sa pagiinvest ninyo sa stock market.

Stock Market – Part 17: The Relative Strength Index (RSI)

Ang “Relative Strength Index” o RSI in short sa mundo ng stock market ay isang technical indicator na sumusukat sa lakas ng pagbabago sa mga recent prices ng isang stock o ibang asset para makita natin kung nagiging overbought o oversold na ba ang kanyang kundisyon sa ngayon.

Ito ay original na binuo ni J. Welles Wilder Jr. at ipinakilala noong pang 1978 sa kanyang libro na pinamagatang “New Concepts in Technical Trading Systems”. Lumabas din ito sa isang sikat na magazine na “Commodities” noong June 1978 issue. Sa ngayon nga ay isa ito sa mga pinakasikat at pinakagamiting indicators sa mga technical analysis sa pagiinvest sa stock market.

Kina-classify na isang momentum oscillator (ang oscillator ay isang line graph na gumagalaw sa pagitan ng dalawang hangganan), sinusukat ng RSI ang bilis at lakas ng direksyon ng paggalaw ng mga presyo ng isang stock sa stock market. Ang hangganan na ginagamit sa RSI ay sa pagitan ng 0 to 100 at kadalasang ginagamit ang 14-day timeframe para sa pag-compute nito.

Narito ang formula kung paano nakukuha ang value ng RSI para maging guide ninyo para na rin malaman kung paano ba ito kino-compute o nakukuha.

Relative Strength Index (RSI)

          RSI (n) = 100 – [100 / ( 1 + (AoG / AoL) ) ]

          where

          n = number of days (standard is 14 days period)

          AoG = average of gains for nth period

          AoL = average of losses for nth period

Pero paano ba natin makukuha ang AoG o Average of Gains at AoL o Average of Losses na ito para makuha natin ang RSI? Merong tatlong popular na method ang ginagamit sa stock market sa pagkuha ng RSI, ito ay ang Simple Moving Average (SMA RSI), Exponential Moving Average (EMA RSI) at ang Wilder’s Smoothing Method (WIL RSI). Tingnan nating ang table sa ibaba para makita natin ang isang sample kung paano nakukuha ang RSI gamit ang iba’t-ibang method na ito.

RSI (SMA) – Simple Moving Average Method

Gamit ang simple moving average method, kinukuha lang natin ang average ng gains sa loob ng 14 days period para maging AoG at ang average naman ng losses sa loob ng 14 days period para maging AoL. Yung iba tinatawag itong average up at average down pero pareho din ang ibig sabihin. Narito ang computation kung paano nakuha ang simple moving average RSI.

RSI (14-days) =  100 – [100 / ( 1 + (AoG / AoL) ) ]

                        =  100 – [100 / ( 1 + (2.75 / 7.14) ) ]

                        =  100 – [100 / ( 1  + 0.3851540616)]

                        =  100 – [100 / 1.3851540616]

                        =  100 – 72.20

                        =  27.80

RSI (EMA) – Exponential Moving Average Method

Sa exponential moving average RSI naman ay tulad din sa pagko-compute sa EMA ang sistema nito. Ang formula para sa RSI nito ay di rin nalalayo sa SMA ang kaibahan lang ay gumagamit ito ng smoothing at exponential moving average ang gamit at hindi ang simpleng moving average lang. Narito ang formula para sa pagkuha ng smoothing pati na ang formula para sa Average of Gains at Average of Losses gamit ang exponential moving average.

              RSI (14-days) =  100 – [100 / ( 1 + (AoG(t) / AoL(t)) ) ]

             Smoothing (s) = 2 / ( n + 1 )

             AoG(t) = s x G(t) + ( 1 – s ) x AoG(y)

             AoL(t) = s x L(t) + ( 1 – s ) x AoL(y)

where:

               s  = smoothing

               n = number of days (standard is 14 days period)

              AoG(t) = average of gains today      

              AoL(t) = average of losses today

              G(t) = gain today

              L(t) = loss today

              AoG(y) = average of gains yesterday/previous trading day

              AoL(y) = average of losse yesterday/previous trading day

RSI (WIL) – Wilder’s Smoothing Method

Hango sa pangalan ng bumuo ng RSI na si J. Welles Wilder Jr., ang Wilder’s Smoothing Method ay parehong formula din and ginagamit kung paano nakukuha ang EMA RSI. Ang tanging kaibahan lang ay ang smoothing formula na ginagamit. Narito naman ang smoothing formula para sa WIL RSI.

Smoothing (s) = 1 / n

Overbought / Overvalued

Ipinalalagay na kapag ang values ng RSI ay 70 or above, nangangahulugan ito na ang stock o anumang security ay nagiging overbought o overvalued at maaring magbigay senyales sa pagbabago ng trend o pagbaba ng presyo nito. Sa simpleng salita, ang overbought ay isang implikasyon na sa dami ng bumibili ng stock na iyon ay naitulak o naiangat na ang presyo nito sa napakataas n’yang limit dahilan upang magkaroon ng price pullback.

Photo: CTTO

Oversold / Undervalued

Sa kabilang banda, kapag ang values ng RSI ay 30 or below, nangangahulugan ito na ang stock o anumang security ay nagiging oversold o undervalued at maaring magbigay senyales sa pagbabago ng trend o pagtaas ng presyo nito. Sa simpleng salita, ang oversold ay isang implikasyon na sa dami ng nagbebenta ng stock na iyon ay naitulak o naibaba na ang presyo nito sa napakababang limit dahilan upang magkaroon ng price bounce.

Narito ang sample ng RSI kapag nai-plot s’ya sa isang chart.

Isa sa mga importanteng indicators pagdating sa pag-iinvest sa stock market ang RSI, kaya naman isa ito sa pinakasikat at pinakagamitin ng mga nagiinvest pati na ng mga market analyst para sa technical analysis. Malaking tulong na malaman natin ito at malaman ang gamit nito para na rin mapalago ang ating mga investments sa stock market.

Nawa’y may natutunan kayo sa aking munting paliwag patungkol sa Relative Strength Index. Gamitin ninyo itong guide para mas lalo pang pagaralan ang tungkol sa pagiinvest sa stock market. Ang tungkol sa RSI ay makikita din sa internet o mapapanood din sa youtube at mababasa din sa maraming libro.

Ginagawa ko lang ito para sa mga hindi pa nakakaalam at dun sa mga napapadaan sa aking blogsite na gustong malaman ang ganitong mga uri ng kaalaman. Pinapaliwanag ko din ito sa simpleng salita na madaling maintindihan kahit na ng simpleng tao para mas lalong maintindihan at sinusulat ko sa sarili nating wika para naman sa mga kapwa ko Pinoy na gustong matutunan ang pagiinvest sa stock market.

Sana’y makatulong ang blogsite kong ito sa mga kapwa ko at kababayan na gustong pasukin ang pagiinvest sa stock market. Umasa kayo na isi-share ko sa abot ng aking makakaya ang lahat ng aking nalalaman, karanasan at natutunan sa pagiinvest sa stock market. Muli maraming salamat sa pagdaan dito sa aking blogsite.

Stock Market – Part 16: The Grading System

Isa rin sa magandang style na pwede nating gawin habang tayo ay nagiinvest sa stock market ay ang “Grading System“. Ito yung sistemang natutunan natin sa school lalo na sa ating mga teachers na sistema kung saan ay binibigyan ka ng grades sa performance mo sa klase.

Photo: CTTO

Sa stock market pwede din nating i-apply ang ganitong sistema. Pwede nating i-grade ang sarili natin sa bawat trading transactions na ginagawa natin sa stock market o yung pagbili at pagbenta natin ng mga stocks. Magandang style din ito kasi nakikita mo ang bawat performance mo sa pagiinvest mo sa stock market.

Pwede mo rin itong maging basehan sa mga susunod mo pang trading trasaction sa hinaharap o kaya naman ay makabuo ka ng sarili mong trading style na aakma sa pagiinvest mo sa stock market. Ang kainaman nito nakikita mo kung pasado ka ba o bagsak para kung sakali sa susunod ay maipasa mo na at makita mo rin kung saan ka nagkamali para sa susunod hindi mo na ulitin ang parehong pagkakamali.

Hindi ba maganda kung nakikita mong nagi-improve ang performance mo at dumating ang time na maging consistent na ang ginagawa mo gamit ang grading system. Makikita mo rin kung kumikita ka ba o nalulugi base sa mga grades na nakukuha mo sa grading system na ito.

Eh paano ba ito ginagawa at paano mo bibigyan ng grade ang sarili mong performance sa pagiinvest mo sa stock market? Maraming style ang ginagamit ng karamihan para sa grading system na ginagawa nila. Dito sisimplehan lang natin para hindi maging kumplikado ang lahat at hindi nakakalito. May mga advance grading system kasi na ginagamit sa pagiinvest sa stock market at yun ay hihimayin na lang natin sa mga susunod na post.

Gawin n’yo lang itong guide kung gusto n’yo at kung makakatulong sa pagiinvest n’yo sa stock market ay pwede din na subukan pero kung hindi naman ay least may mapulot kayong idea na baka magamit n’yo sa inyong sariling style ng pagiinvest sa stock market.

Narito ang sample table para makita natin kung paano nga ba ginagawa ang grading system na ito. Medyo maliit lang ang picture na ito dahil sa haba ng table format pero nilagyan ko ng link para sa mas larger image at para mas makita ng malinaw ang bawat detalye.

Click here to view a larger image

Buy Grade

Ang buy grade ay yung grado o percentage na binibigay natin base sa performance ng pagbili natin ng stocks sa stock market ng specified na araw. Sa pagbili kasi ng stocks mas maganda kung makakabili tayo ng mas malayo sa highest price at mas malapit sa lowest price. Kung makakabili ka kasi sa lower half ng daily trading bar, ang magiging rating mo sa pagbili o yung magiging grade mo ay over 50% which is considered excellent.

Narito ang formula para sa Buy Grade kung paano mako-compute at kung paano natin mabibigyan ng grado ang performance natin sa pagbili ng stocks.

Buy Grade = (B-High – Buy) / (B-High – B-Low)

where: 

Buy Grade = grade/percentage how far you buy from high and near to low

B-High = highest price on the day you bought

Buy = price you bought on that day

B-Low =lowest price on the day you bought

Sell Grade

Ang sell grade naman ay yung grado o percentage na binibigay natin base sa performance ng pagbenta natin ng stocks sa stock market ng specified na araw. Sa pagbenta naman ng stocks mas maganda kung maibebenta natin ito ng mas malayo sa lowest price at mas malapit sa highest price. Kung maibebenta mo kasi ang mga stocks mo sa upper half ng daily trading bar, ang magiging rating mo sa pagbenta o yung magiging grade mo ay over 50% which is considered excellent.

Narito ang formula para sa Sell Grade kung paano mako-compute at kung paano natin mabibigyan ng grado ang performance natin sa pagbenta ng stocks.

Sell Grade = (Sell – S-Low) / (S-High – S-Low)

where: 

Sell Grade = grade/percentage how far you sell from low and near to high

S-High = highest price on the day you sold

Sell = price you sold on that day

S-Low =lowest price on the day you sold

Trade Grade

Ang trade grade naman ay yung kabuuang grado na nakuha natin sa pagbili o pagbenta ng stocks sa stock market o sa madaling salita ang final grade ng ating naging trading trasactions simula sa pagbili ng stocks hanggang sa pagbenta nito.

Dito kinukumpara ang profit/loss mo sa isang trade sa lawak at spread sa pagitan ng mga channel lines sa araw na pumasok ka sa trade. Ang grade above 30% ay masasabi nating isang A-quality grade, kapag 20-30% ay Grade-B, kapag 10-20% ay Grade-C, below 10% naman ay Grade-D at below 0% ay Grade-D.

Narito naman ang formula para sa Trade Grade kung paano mako-compute at kung paano natin mabibigyan ng grado ang performance natin sa kabuuan ng naging trading trasactions natin simula sa pabili hanggang sa pagbenta ng ating stocks.

Trade Grade = (Sell – Buy) / (Up Channel – Down Channel)

where: 

Trade Garde = overall performance/grade for buying and selling

Sell = price you sold on that day

Buy = price you bought on that day

Up / Down Channel = upper / lower daily channel lines on the day you bought

Maraming methods para makabuo ng Up at Down Channel lines at ang pinaka-basic na paggawa nito ay paglalagay ng two lines parallel sa slow moving EMA. Kadalasan ginagamit para sa Up Channel at Down Channel ay ang ±5% ng slow moving EMA. Yung iba ginagawang ±10% para mas malawak ang sakop sa pagitang ng mga channels. Meron naman na gumagamit lang ng simpleng Support at Resistance levels lang para gawing up at down channels nila.

Pero ang pinaka-gamitin sa lahat ay ang Keltner Channels dahil ito ay base sa konsepto ng ATR o Average True Range na sumusukat ng sensitiveness ng stock’s volatility. Ang mga channels na ito ay mas ipapaliwanag natin ng maigi sa mga susunod na post para sa mas malinaw na pagunawa.

Sa table kanina ay makikita ninyo ang grade na 78% para sa Buy Grade na ang ibig sabihin ay nakabili s’ya ng mas malapit sa lowest price ng araw na iyon. Sa Sell Grade naman ay nakakuha s’ya ng markang 60% which mean na malapit din sa highest price ang pagbenta. Sa kabuuan, lumabas na 42% ang naging Trade Grade which is equivalent para sa isang Grade-A o excellent.

Sana’y makatulong ang grading system na ito para mas lalo n’yo pang pagaralan ang pagiinvest sa mundo ng stock market. Gawin n’yo lang itong guide kasama ng iba pang parameters at kung sakaling makakatulong sa sariling style n’yo ay mas maganda kung maiimprove n’yo pa ang sistemang ito.

Nawa’y may nakuha kayong idea at may natutunan sa pagbahagi ko ng aking kaalaman, mga natutunan o experience sa pagiinvest sa stock market. Malaking tulong ito para lalo pa nating ma-improve ang sarili nating sistema at mapalago pang lalo ang ating mga investment sa hinaharap.

Stock Market – Part 7: How To Buy Stocks in the Stock Market?

Part 7: How To Buy Stocks in the Stock Market?

Paano nga ba bumili ng stock sa stock market? Dito gagamitin natin ang platform ng broker na COL Financial. Sa part na ito ay aalamin natin ang bawat proseso ng pagbili ng stocks at nilagyan ko ng mga pictures para mas madaling maintindihan ng mga baguhan sa pagiinvest sa stock market. Madali lang naman ang proseso ng pagbili ng stocks sa stock market. Para ito sa kaalaman ng mga naguumpisa pa lang sa pagiinvest sa stock market o yung hindi pa alam kung ano gagawin sa pagbili ng stocks.

COL Financial Website

Una kailangan mong puntahan ang website ng stock broker mo kung saan ka nagiinvest. Dahil dito gagamitin natin ang COL Financial website. Puntahan lang ang site nila sa link na ito sa ibaba.

https://www.colfinancial.com

Once na i-click mo ang link na ito ay dadalhin ka nito sa isang log-in pagena website ng COL Financial.

Log-in Page

Enter mo lang ang binigay sa ‘yong user ID at password  noong nagapply ka ng account sa kanila at pindutin ang log-in button para makapasok at makapag-umpisa sa pagbili mo ng stocks.

Portfolio Page

Pagpasok mo sa flatform ng COL Financial ay ganito ang makikita mo sa iyong Portfolio Page. Dito sa page na ito makikita mo ang mga detalye ng account mo tulad ng user name, account number, equity value at marami pang iba tungkol sa account mo. Dito magpo-focus lang muna tayo sa kung paano bumili ng stocks kaya ang susunod dito ay puntahan o click mo lang yung Quotes Tab.

Quotes Tab

Pagpunta mo naman sa Quotes Tab ay ito ang makikita mo. Dito kailangan mong ilagay ang stock code ng stocks na bibilhin mo. Kung hindi mo pa alam ang stock code ng mga kumpanyang gusto mong paglagyan ng investment mo ay meron sa link na ito Complete Stock Code List ang kumpletong listahan ng lahat na stock code ng bawat kumpanya sa Philippine Stock Market.

Sa topic na ito, gagawin nating example ang pagbili ng stocks ni JFC o Jollibee Foods Corporation. Ngayong alam na natin ang stock code ng bibilhin nating stock base sa Complete Stock Code List link na nasa itaas ay pwede na nating pindutin ang Quote button para malaman ang mga detalye ng stock na bibilhin at anu-ano ang mga transakyon n’ya sa oras na ikaw ay bumibili.

Stock Information

Lalabas naman ang mga detalye ng stocks na gusto mong bilhin pati ang mga transactions sa oras ng pagbili mo. Sa pagbili ng stock dapat mong tingnan ang board lot dahil dito nakabase ang kung ilan ang minimum na pwede mong bilhin na stocks.

Makikita mo din sa stock information ang presyo ng stock na bibilhin mo. Sa kaliwa naman makikita mo ang Bid at Ask table pati na ang last 5 Trades sa mga oras na bumibili ka. Ang Bid at Ask table ay hihimayin natin sa mga susunod na post para mas lalong maipaliwanag ng maayos.

Sa ngayon magpo-focus lang muna tayo sa proseso ng pagbili ng stocks. Ayon sa stock information table sa ibaba ang last price n’ya ay 232 pesos kaya ito ang presyo na pwede mo s’yang mabili sa mga oras na ito. Ngayon alam na natin ang presyo at ang board lot ng stock na bibilhin natin ay pwede na tayong bumili ng stock ni JFC o Jollibee. Pindutin lang ang Buy button para sa pagbili ng stock.

Buy Order

Pag pindot mo ng Buy botton ay pupunta ka naman sa Buy order under ng Trade tab kung saan ilalagay mo na ang mga kailangang detalye sa pagbili ng stocks. Stock code ay si JFC, # of shares ay kung ilang shares ang gusto mong bilhin base sa board lot at sa kakayahan ng Buying Powers mo bumili na makikita mo sa table sa ibaba na nakasulat na Available.Mas makabubuting sundin ang board lot o ang mga multiples nito para hindi ka malito sa mga computation at para sa mas madaling trasaction. Kapag nakumpleto mo na ang lahat ay pindutin mo lang ang Preview Order button.

Preview Order

Dito sa Preview Order papakita sa ‘yo ang lahat ng detalye sa pagbili mo ng stock para sa iyong kaalaman at para sa iyong confirmation. Nakalagay din dito ang lahat ng babayaran mong charges sa pagbili mo ng stocks ni Jollibee. Sa example picture sa ibaba makikita na 10 number of shares ang binili natin sa presyong 232.20 pesos na magkakahalaga ng 2,322 pesos. Ang charges naman ay nagkakahalaga 22.75 pesos kaya ang total na babayaran sa pagbili ng stock ni Jollibee ay 2344.75 pesos.

Sa huling proseso ay kailangan mong ilagay ang password mo at pindutin ang Place Buy Order para makumpirma ang pagbili mo ng stocks ni Jollibee. Kapag nagtugma ang binili mong stocks sa mga presyo ng mga nagbebenta nito ay papasok na ito at makikita mo na sa iyong portfolio. Ito ang simpleng paraan ng pagbili ng stocks sa Stock Market gamit ang flatform ni COL Financial.

Nawa’y makatulong ito sa inyong paguumpisa sa mundo ng stock market at patuloy na aralin ang pagiinvest dito para sa dagdag kaalaman para mapalago ang inyong investment.

Stock Market – Part 6: Complete Stock Code List

Complete Stock Code List of Companies in Philippine Stock Market

No.Stock CodeStock Name
12GO2GO Group, Inc.
2AAAAsia Amalgamated Holdings Corp.
3ABAtok-Big Wedge Company, Inc.
4ABAAbaCore Capital Holdings, Inc.
5ABGAsiabest Group International, Inc.
6ABSABS-CBN Corporation
7ABSPABS-CBN Holdings Corporation “PDR”
8ACAyala Corporation
9ACEAcesite (Phils.) Hotel Corp.
10ACEPHAC Energy Philippines, Inc.
11ACPAAyala Corporation Preferred Class “A”
12ACPB2Ayala Corp. Class “B” Series 2 Pref.
13ACRAlsons Consolidated Resources, Inc.
14AEVAboitiz Equity Ventures, Inc.
15AGIAlliance Global Group, Inc.
16ALCOArthaland Corporation
17ALCPBArthaland Corp. Perpetual Pref “B”
18ALHIAnchor Land Holdings, Inc.
19ALIAyala Land, Inc.
20ALLHCAyalaLand Logistics Holdings Corp.
21ANIAgriNurture, Inc.
22ANSA. Soriano Corporation
23APAboitiz Power Corporation
24APCAPC Group, Inc.
25APLApollo Global Capital, Inc.
26APOAnglo-Philippine Holdings Corporation
27APXApex Mining Company, Inc.
28ARAbra Mining and Industrial Corp.
29ARAAraneta Properties, Inc.
30ATAtlas Cons. Mining and Dev’t Corp.
31ATIAsian Terminals, Inc.
32ATNATN Holdings, Inc. “A”
33ATNBATN Holdings, Inc. “B”
34AUBAsia United Bank Corporation
35AXLMAxelum Resources Corp.
36BCBenguet Corporation “A”
37BCBBenguet Corporation “B”
38BCORBerjaya Philippines, Inc.
39BCPBenguet Corporation Conv. Pref. “A”
40BDOBDO Unibank, Inc.
41BELBelle Corporation
42BHBHI Holdings, Inc.
43BHIBoulevard Holdings, Inc.
44BKRBright Kindle Res. and Investments, Inc.
45BLFIBDO Leasing and Finance, Inc.
46BLOOMBloomberry Resorts Corporation
47BMMBogo Medellin Milling Company
48BPIBank of the Philippine Islands
49BRNA Brown Company, Inc.
50BSCBasic Energy Corporation
51CChelsea Logistics and Infrastracture Holdings Corp.
52CAConcrete Aggregates Corp. “A”
53CABConcrete Aggregates Corp. “B”
54CATCentral Azucarera De Tarlac
55CDCCityland Development Corporation
56CEBCebu Air, Inc.
57CEICrown Equities, Inc.
58CEUCentro Escolar University
59CHICebu Holdings, Inc.
60CHIBChina Banking Corporation
61CHPCemex Holdings Philippines, Inc.
62CICConcepcion Industrial Corporation
63CIPChemical Industries of the Phils.
64CLICebu Landmasters, Inc.
65CNPFCentury Pacific Food, Inc.
66COALCoal Asia Holdings, Inc.
67COLCOL Financial Group, Inc.
68COSCOCosco Capital, Inc.
69CPGCentury Properties Group, Inc.
70CPMCentury Peak Metals Holdings Corporation
71CPVCebu Property Venture and Dev’t Corp.”A”
72CPVBCebu Property Venture and Dev’t Corp.”B”
73CROWNCrown Asia Chemicals Corporation
74CSBCitystate Savings Bank
75CYBRCyber Bay Corporation
76DAVINDa Vinci Capital Holdings, Inc.
77DDDoubleDragon Properties Corp.
78DDPRDoubleDragon Properties Corp. Pref.
79DELMDel Monte Pacific Limited
80DFNNDFNN, Inc.
81DIZDizon Copper Silver Mines, Inc.
82DMCDMCI Holdings, Inc.
83DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
84DNAPhilab Holdings Corp.
85DNLD and L Industries, Inc.
86DWCDiscovery World Corporation
87EAGLEEagle Cement Corporation
88ECPEasycall Comm. Phils., Inc.
89EEIEEI Corporation
90EGIP E-Game Ventures Inc.
91ELIEmpire East Land Holdings, Inc.
92EMPEmperador Inc.
93EUROEuro-Med Laboratories Phil., Inc.
94EVEREver Gotesco Resources and Hold’gs, Inc.
95EWEast West Banking Corporation
96FAFFirst Abacus Financial Holdings Corp.
97FBSan Miguel Food and Beverage, Inc.
98FBPSan Miguel Food and Beverage, Inc.
99FBP2San Miguel Food and Beverage, Inc. Preferred
100FDCFilinvest Development Corporation
101FERROFerronoux Holdings, Inc.
102FEUFar Eastern University, Inc.
103FFIFilipino Fund, Inc.
104FGENFirst Gen Corporation
105FGENGFirst Gen Corporation – Series G Pref.
106FJPF and J Prince Holdings Corp. “A”
107FJPBF and J Prince Holdings Corp. “B”
108FLIFilinvest Land, Inc.
109FMETFFirst Metro Philippine Equity ETF
110FNIGlobal Ferronickel Holdings, Inc.
111FOODAlliance Select Foods Int’l, Inc.
112FPHFirst Phil. Holdings Corp.
113FPIForum Pacific, Inc.
114GEOGEOGRACE Resources Philippines, Inc.
115GERIGlobal-Estate Resorts, Inc.
116GLOGlobe Telecom, Inc.
117GLOPAGlobe Telecom, Inc – Preferred “A”
118GLOPPGlobe Telecom, Inc. – Perpetual Pref.
119GMA7GMA Network, Inc.
120GMAPGMA Holdings, Inc. “PDR”
121GPHGrand Plaza Hotel Corporation
122GREENGreenergy Holdings, Inc.
123GSMIGinebra San Miguel Inc.
124GTCAPGT Capital Holdings, Inc.
125GTPPAGT Capital Non-Voting Perpetual Pref “A”
126GTPPBGT Capital Non-Voting Perpetual Pref “B”
127HIHouse of Investments, Inc.
128HLCMHolcim Philippines, Inc.
129HOMEAllHome Corp.
130HOUSE8990 Holdings, Inc.
131HVNGolden Haven Memorial Park, Inc.
132II-Remit, Inc.
133ICTInt’l Container Terminal Services, Inc.
134IDCItalpinas Development Corporation
135IMIIntegrated Micro-Electronics, Inc.
136IMPImperial Resources, Inc.
137IONIonics, Inc.
138IPMIPM Holdings, Inc.
139IPOiPeople, Inc.
140IRCIRC Properties, Inc.
141ISIsland Information and Technology, Inc.
142ISMISM Communications Corporation
143JASJackstones, Inc.
144JFCJollibee Foods Corporation
145JGSJG Summit Holdings, Inc.
146JOHJolliville Holdings Corporation
147KEPKeppel Philippines Properties, Inc.
148KPHKeppel Philippines Holdings, Inc. “A”
149KPHBKeppel Philippines Holdings, Inc. “B”
150KPPIKepwealth Property Phils., Inc.
151LANDCity and Land Developers, Inc.
152LBCLBC Express Holdings, Inc.
153LCLepanto Consolidated Mining Co. “A”
154LCBLepanto Consolidated Mining Co. “B”
155LFMLiberty Flour Mills, Inc.
156LIHCLodestar Investment Hldgs Corp.
157LMGLMG Chemicals Corporation
158LOTOPacific Online Systems Corporation
159LPZLopez Holdings Corporation
160LRLeisure and Resorts World Corporation
161LRPLeisure and Resorts World Corp.-Pref
162LRWLeisure and Resorts World Corp.-Warrants
163LSCLorenzo Shipping Corporation
164LTGLT Group, Inc.
165MAManila Mining Corporation “A”
166MABManila Mining Corporation “B”
167MACMacroasia Corporation
168MACAYMacay Holdings, Inc.
169MAHMetro Alliance Holdings & Equities Corp.
170MAHBMetro Alliance Holdings & Equities Corp.
171MARCMarcventures Holdings, Inc.
172MAXSMax’s Group, Inc.
173MBManila Bulletin Publishing Corp.
174MBCManila Broadcasting Company
175MBTMetropolitan Bank and Trust Company
176MEDMEDCO Holdings, Inc.
177MEGMegaworld Corporation
178MERManila Electric Company
179MFCManulife Financial Corporation
180MFINMakati Finance Corporation
181MGMillenium Global Holdings, Inc.
182MHCMabuhay Holdings Corporation
183MJCManila Jockey Club, Inc.
184MJICMJC Investments Corporation
185MPIMetro Pacific Investments Corporation
186MRCMRC Allied, Inc.
187MRSGIMetro Retail Stores Group, Inc.
188MVCMabuhay Vinyl Corporation
189MWCManila Water Company, Inc.
190MWIDEMegawide Construction Corporation
191MWPMegawide Const. Corp. – Perpetual Pref.
192NINiHAO Minerals Resources Int’l, Inc.
193NIKLNickel Asia Corporation
194NOWNow Corporation
195NRCPNational Reinsurance Corp. of the Phils.
196OMOmico Corporation
197OPMOriental Pet. and Minerals Corp. “A”
198OPMBOriental Pet. and Minerals Corp. “B”
199OREOriental Peninsula Resources Group, Inc.
200OVThe Philodrill Corporation
201PAPacifica, Inc.
202PALPAL Holdings Inc.
203PAXPaxys, Inc.
204PBBPhilippine Business Bank
205PBCPhilippine Bank of Communications
206PCORPetron Corporation
207PERCPetroenergy Resources Corporation
208PGOLDPuregold Price Club, Inc.
209PHAPremiere Horizon Alliance Corporation
210PHESPhil. Estates Corporation
211PHNPhinma Corporation
212PHRPH Resorts Group Holdings, Inc.
213PIPPepsi-Cola Products Philippines, Inc.
214PIZZAShakey’s Pizza Asia Ventures, Inc.
215PLCPremium Leisure Corp.
216PMPCPanasonic Manufacturing Phils. Corp.
217PNBPhilippine National Bank
218PNXPhoenix Petroleum Philippines, Inc.
219PNX3APhoenix Petroleum – Non-Voting Pref. 3A
220PNX3BPhoenix Petroleum – Non-Voting Pref. 3B
221PNXPPhoenix Petroleum Philippines, Inc.
222PORTGlobalport 900, Inc.
223PPCPryce Corporation
224PPGPhinma Petroleum and Geothermal, Inc.
225PRCPhilippine Racing Club, Inc.
226PRF2APetron Corp. – Perpetual Pref. Series 2A
227PRF2BPetron Corp. – Perpetual Pref. Series 2B
228PRF3BPetron Corp. – Perpetual Pref. Series 3B
229PRIMPrime Media Holdings, Inc.
230PRMXPrimex Corporation
231PSBPhilippine Savings Bank
232PSEThe Philippine Stock Exchange, Inc
233PTCPhilippine Trust Company
234PXPhilex Mining Corporation
235PXPPXP Energy Corporation
236RCBRizal Commercial Banking Corp.
237RCIRoxas and Company, Inc.
238REGRepublic Glass Holdings Corp.
239RFMRFM Corporation
240RLCRobinson Land Corporation
241RLTPhilippine Realty and Holdings Corp.
242ROCKRockwell Land Corporation
243ROXRoxas Holdings, Inc.
244RRHIRobinsons Retail Holdings, Inc.
245SBSSBS Philippines Corporation
246SCCSemirara Mining and Power Corporation
247SECBSecurity Bank Corporation
248SEVNPhilippine Seven Corporation
249SFISwift Foods, Inc.
250SFIPSwift Foods, Inc. Conv. Pref.
251SGISolid Group, Inc.
252SGPSynergy Grid and Dev’t Phils., Inc.
253SHLPHPilipinas Shell Petroleum Corporation
254SHNGShang Properties, Inc.
255SLFSun Life Financial, Inc.
256SLISta. Lucia Land, Inc.
257SMSM Investments Corporation
258SMCSan Miguel Corporation
259SMC2ASan Miguel Corporation
260SMC2BSan Miguel Corporation
261SMC2CSan Miguel Corporation Series 2-C Pref.
262SMC2DSan Miguel Corporation Series 2-D Pref.
263SMC2ESan Miguel Corporation Series 2-E Pref.
264SMC2FSan Miguel Corporation Series 2-F Pref.
265SMC2GSan Miguel Corporation Series 2-G Pref.
266SMC2HSan Miguel Corporation Series 2-H Pref.
267SMC2ISan Miguel Corporation Series 2-I Pref.
268SMPHSM Prime Holdings, Inc.
269SOCSOCResources, Inc.
270SPCSPC Power Corporation
271SPMSeafront Resources Corporation
272SRDCSupercity Realty Development Corporation
273SSISSI Group, Inc.
274SSPSFA Semicon Philippines Corporation
275STISTI Education Systems Holdings, Inc.
276STRStarmalls, Inc.
277SUNSuntrust Home Developers, Inc.
278TTKC Metals Corporation
279TBGITranspacific Broadband Group Int’l. Inc.
280TECHCirtek Holdings Philippines Corporation
281TELPLDT, Inc.
282TFCPTFC Redevelopment Corporation
283TFHITop Frontier Investment Holdings, Inc.
284TUGSHarbor Star Shipping Services, Inc.
285UBPUnion Bank of the Philippines
286UNIUnioil Resources and Holdings Co., Inc.
287UPMUnited Paragon Mining Corporation
288URCUniversal Robina Corporation
289VVantage Equities, Inc.
290VITAVitarich Corporation
291VLLVista Land and Lifescapes, Inc.
292VMCVictorias Milling Company, Inc.
293VULVulcan Industrial and Mining Corporation
294VVTVivant Corporation
295WEBPhilweb Corporation
296WINWellex Industries, Inc.
297WLCONWilcon Depot, Inc.
298WPIWaterfront Philippines, Inc.
299XXurpas Inc.
300ZHIZeus Holdings, Inc.

Stock Market – Part 5: How Do Investors Earn in the Stock Market?

Part 5: How Do Investors Earn in the Stock Market?
Paano nga ba kumikita sa stock market? Magkano ba talaga ang maaaring kitain ng pera mo kapag naginvest ka dito. Bakit marami ang dito ay nagiinvest kahit alam nila na may kaakibat itong risk? Dito aalamin natin kung magkano ba talaga ang pwede mong kitain kapag naginvest ka sa stock market at kung paano kumikita dito.

Merong dawalang paraan para kumita ang pera mo sa stock market. Ito ay through “Dividends” at ang ikalawa naman ay through “Trading”.

1. Dividends

Unahin natin ang “Dividends”. Ang tinatawag na “Dividends” ay ang pamamahagi ng parte ng kita ng isang kumpanya sa kanyang mga shareholders. Ang nagpapasya nito ay ang pamunuan ng board of directors ng isang kumpanya. Kung magkano ang dapat na ipamahagi ay sila din ang nangangasiwa base sa kabuuang kita ng kumpanya.

Kadalasan ang dibidendo ay binibigay kada tatlong buwan, kada anim na buwan o kada taon depende sa kumpanya kung kailan nila mafinalize ang kanilang income statement o pagtapos ma-review ng board of directors ang financial status ng kumpanya.

Ang matatanggap mo namang dibidendo ay base naman sa kung ilan ang shares of stock na hawak mo sa kumpanyang nagbibigay ng dividend na kung saan ka naginvest. Karamihan ng kumpanya ay cash ang binibigay na dibidendo pero may mga ilan naman stocks ang ibinibigay. Kahit cash o stocks ang matanggap mo ay didiretso ito sa account mo sa broker at dadagdag ito sa iyong portfolio.

Narito ang listahan ng ilang kumpanyang nagbigay ng dibidendo noon nakaraan 2018 at kung magkano ang halaga ng dividendo na pinagkaloob nila sa mga naginvest sa company nila.

2018 Cash Dividends

No.

Stock Code

Stock Name

Cash Dividends
(In Peso)

1 FBP2 San Miguel Food and Beverage, Inc. Pref2 28.28
2 FEU Far Eastern University, Inc. 16
3 GLO Globe Telecom, Inc. 91
4 GTPPA GT Capital Non-Voting Perpetual Pref “A” 46.3
5 GTPPB GT Capital Non-Voting Perpetual Pref “B” 50.95
6 MER Manila Electric Company 18.69
7 PRF2A Petron Corp. – Perpetual Pref. Series 2A 63
8 PRF2B Petron Corp. – Perpetual Pref. Series 2B 68.58
9 PSE The Philippine Stock Exchange, Inc 9
10 TEL PLDT, Inc. 64

2. Trading

Ang ikalawa naman para kumita ang pera mo sa stock market ay sa pamamagitan ng “Trading”. Sa simpleng salita ang “Trading” ay yung pagbili at pagbenta ng stocks na hawak mo. Pero paano ka kikita sa ganitong paraan? Ang trading ay katulad lang din ng pagba-buy and sell ng isang produkto sa palengke o supermarket. Bibilhin mo ang produkto sa mas mababang halaga o discounted price at ibebenta mo naman ito sa nararapat at mas malaking halaga kumpara sa pagbili mo.

Sa stock market ganun din ang prinsipyo, bibili ka ng stock sa murang halaga at maghintay ka ng tamang panahon para maibenta mo s’ya sa mas mataas na halaga. Sa ganitong paraan kumikita ang karamihan ng mga nagiinvest sa stock market.

Isang magandang halimbawa nito ay makikita sa isang simpleng computation sa ibaba. Noong Jan. 5, 2009 ang presyo ng per stock ni Jollibee sa Philippine Stock Market ay nagkakahalaga lamang ng 47 pesos. Nitong nakaraang July 26, 2019 after 10 years nagkakahalaga na s’ya ngayon ng 252 pesos.

              Sample / Simple Computation

Buy                               Sell

January 5, 2009                    July 26, 2019

1000 shares/stocks             1000 shares/stocks
x  47 pesos/share                x  252 pesos/share
—————————-              —————————
47,000 pesos                       252,000 pesos

Earnings of Investment

252,000 pesos (July 26, 2019)
–     47,000 pesos (January 5, 2009)
————————————————–
205,000 pesos
(Investment Earnings as of July 26, 2019)

Ibig sabihin nito na kung naginvest ka noong 2009 ng 1000 stocks at nagkakahalaga ang investment mo ng 47,000 pesos at pagkaraan ng 10 years ay ibinenta mo s’ya sa kanyang presyo ngayong 2019 sa halagang 252 pesos, ang investment mo ngayon ay aabot na ng 252,000 pesos at kumita ka ng 205,000 pesos sa loob ng 10 taon. Ang maganda dito wala kang ginagawa at hinayaan mo lang ang investment mo na lumago pagdating ng tamang panahon.

Ganyan kumikita ang mga nagiinvest sa stock market. Kaya nga ang investment na ito ay sinasabing long term investment dahil sa matagal na panahon kahit ano pa man ang mangyari sa market ay siguradong lalago at lalago ang pera mo kung gagawin mo ito na long term investment.

Kung ikukumpara mo sa parehong sitwasyon at nilagay mo lang sa bangko ang pera mo at pinatulog ng mahabang panahon ay siguradong walang masyadong naging paglago sa pera mo dahil sa liit lamang ng interest rate na kikitain ng pera mo kapag ito ay dineposito mo lang at hinayaan ng matagal na panahon sa bangko.

Ito ang kainaman ng pagiinvest sa stock market. Yan ay isang simpleng paraan pa lamang ng pagiinvest sa stock market. Ito ang sinasabi ng karamihan na “Money is working for you”. Sa lagay na yan ay wala ka pang ginagawa, eh paano na lang kung may ginawa ka pa? Ibig sabihin hindi lang nagtatapos dyan ang pwedeng kitain ng pera mo sa stock market, kaya maraming tao ang dito ay nagiinvest.

Photo: CTTO

Stock Market – Part 4: What are Blue Chip Companies and Stocks?

Part 4: What are Blue Chip Companies and Stocks?

Ang blue chip stocks ay mga stocks na galing sa mga tinatawag na blue chip companies. Sino-sino nga ba ang mga tinatawag na blue chip companies? Ang mga sinasabing blue chip companies sa mundo ng stock market ay yung mga kumpanyang itinuturing na matatag, kilala, may magandang record, mataas na kapital at matagal na sa larangan ng kanyang sektor.

Ang “blue chip” ay hango sa larong poker kung saan ang tinatawag na blue chip ay yung may mataas na halaga. Una itong ginamit noong 1923 para pangalanan ang mga matataas na halaga ng stocks sa stock market. Sa ngayon ang mga blue chip stocks ay hindi na lang nangangahulugan na ang isang stocks ay may malaking presyo kundi may magandang kalidad at matatag na kumpanya na kayang tumayo sa hamon ng pagnenegosyo.

Ang mga blue chip na kumpanya ay yung mga multinational companies na nagnenegosyo ng matagal ng panahon. Kadalasan ito ang hinahanap ng mga nagiinvest sa stock market kapag sila ay naguumpisa pa lang. Sila kasi ang mga matatag ng mga kumpanya at mapagkakatiwalaan na ang perang iniinvest mo ay magkakaroon ng magandang paglago.

Ang mga blue chip stocks ang mainam para sa long term investment sa stock market dahil sa ganda ng capital preservation at ang consistent dividend payments. Hindi lang para magbigay ng magandang kita para sa iyo ang mga stocks na ito kundi isa rin itong paraan para maprotektahan ang iyong portfolio laban sa inflation.

Para sa inyong guide, narito sa ibaba ang listahan ng lahat ng mga blue chip companies sa Philippine Stock Market sa ngayon. Kung naguumpisa ka pa lang sa pagiinvest sa stock market, ito ang mga kumpanya kung saan magandang maginvest. Sa kabuuan mayroong 30 kumpanya sa ngayon ang kinukunsiderang mga blue chip companies sa Philippine Stock Market. Sana makatulong ito para lalo n’yo pang pagaralan ang pagiinvest sa stock market.

Philippine Stock Market List of Blue Chip Companies

No.
Stock Code
Stock Name
Market Price
(Peso)
1
AC
Ayala Corporation
950
2
AEV
Aboitiz Equity Ventures, Inc.
57.65
3
AGI
Alliance Global Group, Inc.
15.9
4
ALI
Ayala Land, Inc.
52
5
AP
Aboitiz Power Corporation
37
6
BDO
BDO Unibank, Inc.
148
7
BPI
Bank of the Philippine Islands
93
8
DMC
DMCI Holdings, Inc.
10.56
9
FGEN
First Gen Corporation
26.35
10
GLO
Globe Telecom, Inc.
2244
11
GTCAP
GT Capital Holdings, Inc.
920
12
ICT
Int’l Container Terminal Services, Inc.
141.6
13
JFC
Jollibee Foods Corporation
279.8
14
JGS
JG Summit Holdings, Inc.
68.45
15
LTG
LT Group, Inc.
15.26
16
MBT
Metropolitan Bank and Trust Company
78
17
MEG
Megaworld Corporation
6.44
18
MER
Manila Electric Company
383
19
MPI
Metro Pacific Investments Corporation
4.79
20
PCOR
Petron Corporation
5.68
21
PGOLD
Puregold Price Club, Inc.
45.9
22
RLC
Robinson Land Corporation
27.2
23
RRHI
Robinsons Retail Holdings, Inc.
78
24
SCC
Semirara Mining and Power Corporation
24
25
SECB
Security Bank Corporation
187
26
SM
SM Investments Corporation
990
27
SMC
San Miguel Corporation
175
28
SMPH
SM Prime Holdings, Inc.
38.7
29
TEL
PLDT, Inc.
1187
30
URC
Universal Robina Corporation
166

Stock Market – Part 2: How to Invest in the Stock Market?

Part 2: How to Invest in the Stock Market?

Paano nga ba mag-invest sa stock market? Ano ang mga kailangan mong malaman para ka magkapag-invest dito. Ano ba ang mga requirements para makapag-umpisang mag-invest sa market na ito.

Bago ang lahat kailangan muna nating i-set ang mind natin sa mga bagay-bagay tungkol sa pagiinvest sa stock market. Una na sa lahat, ang pagiinvest sa stock market ay hindi nangangahulugan ng madaling pagyaman. Although marami ang kumikita dito hindi mo dapat isipin na yayaman ka agad kapag naginvest ka dito. Kailangan mo ng mahabang panahon para magawa ito. Kaya nga ang stock market ay known to be a long term investment vehicle rather than short term.

Isa pa sa dapat mong isaalang-alang sa pag-iinvest sa stock market ay ang “risk factor” na tinatawag. May mga risk din sa pagiinvest sa stock market kaya ang iba ay takot mag-invest dito. Sa susunod kong mga post papaliwanag ko ang mga risk na iyon at ang mga dahilan kung bakit takot mag-invest ang iba sa stock market.

Una sa mga kailangan mo para ka makapag-invest sa stock market ay yung tinatawag nilang “Stock Broker”. Hindi ka kasi makakapag-invest sa stock market kung hindi ka dumadaan sa stock broker. Ang “Stock Broker”, silang yung nangangasiwa o magmamanage ng mga magiging transactions mo tulad ng pagbibili ka o magbebenta ka ng mga stocks na hawak mo o yung nasa “Portfolio” mo. Ang tinatawag na portfolio ay katulad ng isang folder kung saan nakadetalye ang lahat ng mga transaction mo at lahat ng mga galaw mo habang nag-iinvest ka sa stock market.

Narito ang ilang sa mga nangungunang stock broker sa Pinas kung saan pwede kang magumpisang mag-invest. Mayroong 131 accredited stock brokers ang nakalista ngayon sa Philippine Stock Exchange.

Stock Broker
Minimum Initial Deposit
COL Financial
1,000 Pesos (COL Starter)
25,000 Pesos (COL Plus)
1 Million Pesos (COL Premium)
BPI Trade
No Minimum (need to open an account and funds to trade)
FirstMetroSec
25,000 Pesos
Philstocks.ph
5,000 Pesos
BDO Nomura
No Minimum (need to open an account and funds to trade)

Kung mapapansin mo sa listahan sa itaas may mga nakalagay na minimum initial deposit. Ibig sabihin ang ikalawa sa requirement para makapag-invest ka sa stock market ay pera. Normally, 5,000 pesos ang karamihan sa mga initial deposit na perang kailangan mo para makapag-open ka ng account sa mga stock broker company. Pero meron namang walang minimum initial deposit tulad ng BPI Trade o BDO Nomura at ang kailangan mo lang ay mag-open ng bank account sa kanila at popondohan mo na lang kung gusto mo ng bumili ng mga stocks.

Para magkaroon ka ng idea, narito naman ang ilan sa mga presyuhan ng bawat stocks sa bawat company kung saan ka pwede mag-invest at bumili ng stocks. Sa kabuuan merong almost 300 stocks na nirerepresent ng mahigit 250 companies na listed sa Philippine Stock Exchange.

Symbol
Name
Current Price
(in Peso)
2GO
2GO Group, Inc.
12.64
ABS
ABS-CBN Corporation
18.94
ALI
Ayala Land, Inc.
48.95
BDO
BDO Unibank, Inc.
134
FB
San Miguel Food and Beverage, Inc.
116
FEU
Far Eastern University, Inc.
890
GLO
Globe Telecom, Inc.
1780
GMA7
GMA Network, Inc.
5.23
MAXS
Max’s Group, Inc.
15
SM
SM Investments Corporation
950

Ang “Symbol” column ay ang tinatawag na stock code. Noong unang panahon kasi buong pangalan lang ng company ang ginagamit sa stock market at dahil nga sa haba ng mga pangalan ng ibang kumpanya at sa dami na rin ng mga kumpanyang ito minabuti nilang magkaroon ng stock code para mapadali ang proseso sa stock market.

Ang column naman ng “Current Price”, ito yung presyo ng bawat shares of stocks na bibilhin mo para ka makapagumpisa ng investment mo sa stock market. Ang mga presyong yan ay bumababa at tumataas base sa performance ng company at iba pang mga factors tulad ng inflation, exchange rate, etc. Mas makakabuting pag-aralan mo munang maigi ang stock market bago ka sumabak dito.

Maraming mga tools sa internet na makakatulong sa ‘yo upang mas lalo mong maunawaan ang kalakaran dito. Sumubaybay ka lang sa mga updates sa mga posts ko at siguradong kahit papaano ay may mapupulot ka din para magamit mo sa pag-iinvest mo sa stock market.

Sa next post, paguuspan naman natin ang actual na pagoopen ng account sa isa sa mga nangungunang stock broker. Papasukin din natin ang loob ng portfolio ng isang account para malaman nating ang mga nakapaloob dito. Aalamin din natin kung paano bumili ng stocks at paano magbenta ng stocks sa stock market. Ipapakita ko din sa mga susunod na post kung paano kumikita sa stock market at magkano ang pwede mong kitaan dito. Kaya sana ay makasubaybay kayo sa mga susunod kong post para malaman ang mas marami pang information tungkol sa pagiinvest sa stock market.

Stock Market – Part 1: What is the Stock Market?

Part 1: What is the Stock Market?

Ano nga ba ang Stock Market? Paano ba kumikita dito? Gusto mo bang mag-invest sa Stock Market? Dito ipapaliwanag ko ang tungkol sa Stock Market at paano kumikita dito ang maraming tao. Sa salitang madaling maintindihan ng simpleng tao, ituturo ko kung ano ang mga dapat mong malaman paano ba ginagawa o paano kumikita sa Stock Market.

Isa ito sa mga investments ko kaya gusto ko rin i-share ang tungkol dito at mga natutunan. Hindi kasi ito tinuro nung mga panahon na nagaaral pa ako kaya gusto ko sa aking munting paraan ay mabigyan ko ng konting kaalaman ang mga simpleng tao na gustong matutunan ang tungkol sa pag-iinvest sa Stock Market.

Una sa dapat mong malaman ay ano ba ang “Stocks”? Sa normal na definition o meaning ng “Stocks”, ito yung goods or merchandise na nakatabi sa isang lugar maging ito ay tindahan o warehouse at nakalaan para ibenta, ipamahagi o gamitin.

Sa mundo ng Stock Market, ang ibig sabihin ng “Stocks” ay isang parte o share sa ownership ng isang company. Ito ay nangangahulugan din ng claim o pagmamay-ari sa assets at kita ng isang company. Kumbaga, part owner ka na ng kumpanya kung saan ka nag-invest o bumili ng stocks.

Sa tingin ko medyo nalilito ka pa din sa paliwanag ko kaya hayaan mong ilagay ko sa isang maikling kwento ang tungkol dito.

Si Pedro ay may -ari ng isang company. Maliit pa lang ang kumpanyang ito kaya’t gusto nyang makalikom ng sapat na halaga upang mapalaki at mapalago pang lalo ang company n’ya. Para magawa ito kailangan n’yang magbenta ng shares of stocks ng kanyang company para makalikom ng pera.

Sa bawat shares of stock na bibilhin mo ay nagiging part owner ka na ng company ni Pedro. Sa madaling salita, kapag kumita si Pedro ibig sabihin kumikita ka din. Pero kapag nalugi naman si Pedro syempre malulugi ka din. Dito na pumapasok ang tinatawag nilang “Risk”. Syempre lahat bagay sa negosyo may kaakibat na risk. Maraming tools o paraan para ma-minimize ang mga risk na ito at ito ay ipapaliwag natin sa mga susunod na post.

Ngayon na may idea na tayo kung ano ang “Stocks”. Ano naman ang “Stock Market”? Sa simpleng salita, ang Stock Market ay isang lugar kung saan nagaganap ang kalakalan, ang pagbenta o pagbili (buying and selling) ng mga shares of stocks ng mga publicly listed companies. Isang magandang halimbawa nito ay ang “Palengke” dahil dito nagaganap ang kalakalan ng iba’t ibang produktong may kinalaman sa pagkain at kung anu-ano pa.

Maraming stock market sa buong mundo. Halos bawat bansa ay may kanya-kanyang stock market. Nandyan ang mga sikat na NYSE (New York Stock Exchange) at NASDAQ ng US, JEG (Japan Exchange Group) ng Japan, LSE (London Stock Exchange) ng UK at sa Pinas naman ang PSE (Philippine Stock Exchange).

Ilan sa mga companies sa Philippine Stock Exchange na pwede kang mag-invest ay ang Jollibee, SM, ABS-CBN, BDO at marami pang iba. Ibig sabihin pwede kang maging part owner ng mga kumpanyang ito. Once na bumili ka ng shares of stocks nila isa ka na sa mga tinatawag nilang “Shareholder”.

Isa sa mga pinaka-successful sa buong mundo sa larangan ng pagiinvest sa stock market ay si “Warren Buffet”. S’ya ang chairman at largest shareholder ng sikat na kumpanyang “Berkshire Hathaway”. Bata pa lang mahilig na sa business at investing si Warren. Kaya s’ya ngayon ang third wealthiest person in the world.

Ang networth n’ya at the age of 14 ay 5K dollars, tapos at the age of 30 naging 1M dollars hanggang sa mga oras na ito ang networth n’ya ngayon ay umabot na sa 86.9 billion dollars at isa sa mga dahilan nito ang pagiinvest n’ya sa stock market. Hindi naman nating kailangan maging isang Warren Buffet pero pwede tayong ma-inspire sa kwento ng buhay n’ya at matuto sa mga pinagdaanan n’ya lalo na sa pagiinvest sa stock market.

Sa Part 2, ituturo ko naman kung paano mag-invest sa stock market at ano ang mga kailangan mong gawin para ka makapag-invest dito. Sa next post ko din, malalaman mo kung paano kumikita sa pagiinvest sa stock market at bakit isa ito sa magandang financial investment na dapat mong matutunan. Huwag kang magalala kung wala ka pang alam sa ngayon dahil unti-unti sa pagsubaybay mo mga post ko ay matututunan mo din ang lahat ng dapat mong malaman at masasagot ang lahat mong katanungan.

Photo: CTTO