Nangyari Ba Ang Mga Nakasulat Sa Iyong 2019 Zodiac Signs?

Nangyari ba ang mga nakalagay at nakasulat sa iyong Zodiac signs ngayong taong 2019? Ngayon nga na parating na ang year 2020 at patapos na ang year 2019, ilan kaya sa mga nakasulat sa iyong zodiac signs ang totoong nangyari ngayong taong 2019.

Base sa Chinese Astrology, ang popular na Chinese Zodiac signs ay isang klasipikasyon ng pamamaraan ng pagtatalaga sa mga hayop at ng kanilang mga katangian sa bawat taon ayon sa tinatawag na paulit-ulit na 12-year cycle. Ang 12-year cycle naman na sinasabi ay base sa pagtatantya sa 11.85-year orbital period ng Jupiter.

Pinaniniwalaan sa Chinese Astrology na ang mga animal signs na nakatalaga sa bawat taon kung kailan ipinanganak ang isang tao ay kumakatawan sa kung ano ang tingin o pakiramdam ng tao sa iyo o kung paano mo ipinakikilala ang iyong sarili base sa iyong paguugali at pagkatao.

Noon ngang nagbakasyon ako sa Manila ay nakapamasyal kami sa Lucky Chinatown Mall at dito nakita ko ang mga Zodiac signs na ito kaya naman kinuhanan ko lahat ng pictures para gawan ng blog para makita ng karamihan na wala sa Pinas o hindi pa nakita ang part o area na ito ng Lucky Chinatown Mall.

Narito at ating balikan ang mga nilalaman ng ating mga zodiac signs bago pa man mag-umpisa ang taon na base sa taon ng ating kapanganakan.

1. Year of the Rat

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

2. Year of the Ox

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

3. Year of the Tiger

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

4. Year of the Rabbit

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

5. Year of the Dragon

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

6. Year of the Snake

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

7. Year of the Horse

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

8. Year of the Sheep

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

9. Year of the Monkey

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

10. Year of the Rooster

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

11. Year of the Dog

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

12. Year of the Pig

(1924, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

So, pagkatapos mabasa ang inyong mga zodiac signs, masasabi n’yo ba na may mga nangyari sa mga ito sa tunay na buhay ngayon taong 2019? Nakatulong ba ang pagkakaroon ng mga ganitong signs para lalo natin pagisipan ang tungkol sa ating buhay, kalusugan, pagibig, kayamanan, edukasyon at karera?

Nawa’y nakatulong ang post na ito sa pagbabalik tanaw ninyo sa nakaraan kung ano ang mga nangyari patungkol sa inyong buhay, kalusugan, pagibig, kayamanan, edukasyon at karera. Kung ito ba ay umaakma sa mga sinasabi ng inyong Zodiac signs.