Hunter X Hunter – Episode 3: Rivals for Survival

Overview

Dito naman sa Episode 3 na may pinamagatang “Rivals for Survival” ay makakarating na sina Gon, Kurapika at Leorio sa Zaban City, ang lugar ng Hunter Exam sa tulong na rin ng kanilang navigator.

Sa unang pagsalta nila sa lugar kung saan gaganapin ang unang bahagi ng hunter exam ay makakasalamuha nila si Tomba, ang taong 35 beses ng sumubok sa hunter exam at ang tagatumba ng mga baguhan.

Dito rin sa episode na ito ipapakita na ang ilan pa sa mga main characters ng Hunter X Hunter tulad ni Hisoka, ang madyikerong payaso at si Killua Zoldyck, ang batang assassin na magiging bestfriend ni Gon. Nandito rin ang kapatid ni Killua na si Illumi pero hindi mo malalaman na s’ya pala si Illumi kung hindi mo pa natatapos mapanood ang kabuaan ng anime na ito.

Video: CTTO

Episode 3 Quote:

“Ang pagpapanatili ng kalikasan at kapayapaan sa mundo, yun ang gawain ng mga tunay na Hunter.” – Kurapika

Lessons Learned

Dito naman sa sinabi ni Kurapika, maaari nating ihalintulad ang ating sarili bilang isang Hunter. Ang pagpapanatili ng kalikasan at kapayapaan sa mundo ang isa sa mga kaakibat ng pagiging tao. Kung gusto natin ng mapayapang mundo ay kailangan nating ipairal ang kaayusan gayundin ang pagkakaisa at pagkakaunawaan.

Sa kalikasan naman ay dapat nating panatilihing malinis at kung maari ay walang polusyon sa ating kapaligiran. Tayo ang namumuhay sa mundong ito kaya sa atin din nakaatang ang responsibilidad upang mapanatili natin ang ating malinis ang ating kalikasan at ang kapayapaan sa mundo.

Hunter X Hunter – Episode 2: Pagsubok ng mga Pagsubok

Overview

Dito sa Episode 2 na may pamagat na Pagsubok ng mga Pagsubok ay susubukin sina Gon, Kurapika at Leorio ng isang matandang Examiner para makatuloy sa daan patungo sa puno sa taas ng bundok na sinabi ng Kapitan na dun sila dapat magtungo. 

Si Matthew na isa ring examinee na kanina pa bumubuntot sa kanilang tatlo ang nagpaunang sumagot sa tanong at nasagot naman n’ya ang tanong kaya s’ya ay nakadaan. Pero lingid sa kaalaman ni Matthew ang daan pala na pinuntahan n’ya ay hindi ang tamang daan patungo sa lugar na dapat puntahan ng mga Hunter Examinee. Dito nasubok ang kakayahan nilang tatlo sa pagdedesisyon sa mga sitwasyon na pwede nilang kaharapin sa hinaharap.

Video: CTTO

Episode 2 Quote:

“Yun mismo ang tunay na saysay ng pagsubok na ito. Ang ihanda kayo sa mga alanganing sitwasyon na maaari n’yong harapin sa mga panahon na nakasalalay ang lahat sa magiging pasya ninyo, tama man o mali at iba-iba man ang daan na piliin n’yong tahakin.” – Matandang Examiner

Lessons Learned

Sa sinabi namang ito ng matandang examiner nung mga oras na kailangan magdesisyon nina Gon, Lerio at Kurapika upang masagot ang isang tanong ay talaga namang mapapaisip ka. Totoong ang mga pagsubok ay dumarating sa buhay natin upang ihanda tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating magdesisyon at ihanda tayo sa hinaharap saan mang daan ang piliin nating tumungo.

Pero kung natapos mong panoorin ang episode na ito ay magtatanong ka din kung sino nga ba talaga ang dapat mong piliin o sagipin sa dalawa?