TikTok6: Plaka ang Natira

Panawagan po sa nagmamay-ari ng sasakyan na may plakang PJ-128, PJ-128. Plaka na lang po ang natira.

TikTok6: Plaka ang Natira