Stock Market – Part 21: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Ano ba itong tinatawag na Moving Average Convergence Divergence o MACD? Bakit nga ba ito tinawag sa ganitong pangalan? Bakit kailangan natin itong malaman at alamin kung para saan ba ito? Makakatulong ba ito sa ating pagiinvest sa stock market? Ano ba ang gamit nito at paano natin ito mapapakinabangan habang tayo ay nagiinvest sa market na ito?

Ang Moving Average Convergence Divergence o yung tinatawag na MACD in short ay isang trading indicator na nilikha ni Gerald Appel noon pang late 1970s na nagpapakita ng relasyon sa presyo sa pagitan ng dalawang moving averages ng isang stock. Dinisensyo ito para ipakita ang mga pagbabago sa lakas, direksyon, momentum, at tagal ng isang trend sa presyo ng isang stock o iba pang securities.

Ginagamit din ito para ma-identify o makita ang bagong trend o yung landas na tatahakin ng isang stock o anumang security price base sa galaw ng kanyang mga moving averages maging ito man ay bearish o bullish trend.

Mahalaga ito dahil kapag alam mo at nakikita mo ang trending na kanyang gagalawan ay mas mapaghahandaan mo. Kung sa kabilang banda, ito naman talaga ang priority natin sa trading, ang makita at ma-identify ang trend na kanyang tatahakin o gagalawan dahil dito nagmumula ang kitaan.

Narito sa ibaba ang sample ng MACD kapag nai-plot sa isang chart. Yung unang line graph ay tinatawag na actual MACD at yung ikalawang line graph naman ang tinatawag na Signal Line. Habang ang bar graph naman na makikita na kasama ng mga line graphs na ito ang tinatawag na Histogram. Kadalasan may makikita kang 3 numero tulad ng naka-square box na ginagamit para sa settings ng MACD.

1. Yung unang numero, nire-represent n’ya ang number of periods, bars o days na ginagamit para sa faster-moving average.

2. Habang ang ikalawang numero naman ay nagre-represent sa number of periods, bars o days na ginagamit para sa slow-moving average.

3. Samantalang ang ikatlong number naman ay nagre-represent sa number of periods, bars o days para makuha ang moving average ng difference o pagitan ng faster at slower moving averages.

Kadalasan makikita mo na ang default settings para sa MACD sa maraming charting tools ay (12, 26, 9). Ito ang karaniwang default values na ginagamit ng maraming charting softwares o program, stock market analyst at mga nagiinvest sa stock market. Tulad ng nasabi sa itaas ganito kung paano s’ya dapat i-interpret.

1. Yung number 12 ang nagre-represent para sa previous 12 bars ng fast moving average.

2. Yung number 26 naman ang nagre-represent sa previous 26 bars ng slow moving average.

3. Ang number 9 naman ang nagre-represent sa previous 9 bars ng difference between sa two moving averages o yung fast at slow moving averages. Ito naman ay naka-plot sa pamamagitan ng vertical bars na kung tawagin ay Histogram na makikita sa sample picture sa itaas.

Convergence

Kung titingnan mo ang MACD chart na sample kanina sa itaas, mapapansin mo na habang lumalapit sa isa’t isa ang dalawang moving average o yung slow at fast moving average yung histogram naman ay lumiliit. Dito nakuha ang tinatawag na “Convergence“, dahil ang fast moving average ay “converging” o lumalapit sa slow moving average.

Divergence

Kung titingnan mo din ang MACD chart na sample kanina sa itaas, mapapansin mo na habang nagkakalayo ang dalawang moving average o yung slow at fast moving average yung histogram naman ay lumalaki. Dito nakuha ang tinatawag na “Divergence“, dahil ang fast moving average ay “diverging” o gumagalaw papalayo sa slow moving average.

Ito ang dahilan kung bakit s’ya natawag na Moving Average Convergence Divergence. Exponential moving average ang ginagamit na basehan para sa MACD para mas mapinong maigi at magbigay ng mas accurate na signal. Narito ang formula para sa pagkuha ng MACD at iba pang parameters para malaman ninyo kung paano nakukuha ang kanyang value at para na rin maging guide ninyo sa inyong pagiinvest sa stock market:

MACD = (12-Period EMA) − (26-Period EMA)

MACD Signal Line = 9-Period EMA of MACD 

MACD Histogram = MACD – MACD Signal Line

Ngayon tingnan natin sa sample na ito sa ibaba kung paano makakatulong sa atin ang MACD sa ating pagiinvest sa stock market.

Pansinin maigi sa chart na kapag ang 12-period EMA ay nagko-cross over sa 26-period EMA, ang MACD naman ay nagko-cross over din from Zero Line pataas. Ipinapalagay na kapag nangyayari ang ganitong sitwasyon, nabubuo ang uptrend signal o ang pagiging bullish trend nito.

Sa kabilang banda naman, kapag ang 12-period EMA ay nagko-cross below sa 26-period EMA, ang MACD naman ay nagko-cross below din from Zero Line pababa. Ipinapalagay naman na kapag nangyayari ang ganitong sitwasyon, nabubuo ang downtrend signal o ang pagiging bearish trend nito.

Isa pa sa mapapansin mo, ang MACD din ang nagti-trigger ng technical signals para bumili ng stocks kapag ang MACD ay nag-cross above sa signal line at panahon naman para magbenta kapag ito ay nag-cross below sa signal line. Kadalasan ginagamit din bilang isang signal ang bilis ng mga crossovers na ito para malaman sa market kung ang isang stock ay nagiging overbought o oversold na. Ito ang pinaka-importanteng gamit ng MACD at malaking pakinabang habang tayo ay nagiinvest sa stock market.

Makikita mo rin na habang lumalayo ang distansya ng MACD sa kanyang Signal Line ay patuloy na lumalakas ang kanyang trend maging ito man ay bullish o bearish trend. Ang MACD ang nakakatulong sa mga nagiinvest sa stock market para maintindihan at makikita kung lumalakas nga ba o humihina ang pagiging bullish o bearish movement ng isang stock.

Ito ang maraming gamit at kahalagahan kung bakit natin dapat matutunan ang gamit o aralin ang MACD o Moving Average Convergence Divergence. Ito rin ang dahilan kung bakit gamit na gamit ang MACD ng maraming nagiinvest sa stock market lalo na ang mga market analyst.

Gawin n’yo lang itong guide para sa inyong pagiinvest sa stock market at nawa’y makatulong ito kahit papaano para mas lalo n’yo pang maintindihan sa simpleng salita ang gamit at kahalagahan ng MACD.

Photo: CTTO