Hunter X Hunter – Episode 2: Pagsubok ng mga Pagsubok

Overview

Dito sa Episode 2 na may pamagat na Pagsubok ng mga Pagsubok ay susubukin sina Gon, Kurapika at Leorio ng isang matandang Examiner para makatuloy sa daan patungo sa puno sa taas ng bundok na sinabi ng Kapitan na dun sila dapat magtungo. 

Si Matthew na isa ring examinee na kanina pa bumubuntot sa kanilang tatlo ang nagpaunang sumagot sa tanong at nasagot naman n’ya ang tanong kaya s’ya ay nakadaan. Pero lingid sa kaalaman ni Matthew ang daan pala na pinuntahan n’ya ay hindi ang tamang daan patungo sa lugar na dapat puntahan ng mga Hunter Examinee. Dito nasubok ang kakayahan nilang tatlo sa pagdedesisyon sa mga sitwasyon na pwede nilang kaharapin sa hinaharap.

Video: CTTO

Episode 2 Quote:

“Yun mismo ang tunay na saysay ng pagsubok na ito. Ang ihanda kayo sa mga alanganing sitwasyon na maaari n’yong harapin sa mga panahon na nakasalalay ang lahat sa magiging pasya ninyo, tama man o mali at iba-iba man ang daan na piliin n’yong tahakin.” – Matandang Examiner

Lessons Learned

Sa sinabi namang ito ng matandang examiner nung mga oras na kailangan magdesisyon nina Gon, Lerio at Kurapika upang masagot ang isang tanong ay talaga namang mapapaisip ka. Totoong ang mga pagsubok ay dumarating sa buhay natin upang ihanda tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating magdesisyon at ihanda tayo sa hinaharap saan mang daan ang piliin nating tumungo.

Pero kung natapos mong panoorin ang episode na ito ay magtatanong ka din kung sino nga ba talaga ang dapat mong piliin o sagipin sa dalawa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.