What is this Meowdy?

“Sabi mo papasyal lang tayo. Pero bakit mo ako pinakalbo?” – Fluffington